MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Prof. Przemysław Wiszewski, rektor Uniwersytetu Wrocławskiego oraz dr Andrzej Dybczyński, dyrektor Łukasiewicz – PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii, podpisali umowę o współpracy w zakresie kształcenia doktorantów.

Uniwersytet Wrocławski to jedna z dziesięciu uczelni polskich biorących udział w programie Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza. Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii jest częścią Sieci Badawczej Łukasiewicz – trzeciej pod względem wielkości sieci badawczej w Europie – rozwijając nowe technologie na potrzeby przemysłu.

Dzięki umowie o współpracy:

– pracownicy i stypendyści Łukasiewicz – PORT będą mogli uzyskiwać stopień doktora na Uniwersytecie Wrocławskim, równocześnie uczestnicząc w badaniach aplikacyjnych w PORT, wzmacniając kompetencje międzynarodowych Zespołów Badawczych, na których opiera się struktura Instytutu.

– Doktoranci będą mogli uczestniczyć w prestiżowych projektach naukowych (np. NCN, NCBiR, FNP) realizowanych w Instytucie (w sytuacji, gdy pojawia się w nich wymóg formalny bycia studentem szkoły doktorskiej).

– Studenci szkoły doktorskiej, równocześnie zatrudnieni w PORT, zyskają możliwość zdobywania praktycznych umiejętności w międzynarodowych Zespołach Badawczych, w których realizuje się unikatowe, ważne społecznie projekty (w nurcie ogólnoświatowej nauki), korzystając z najnowocześniejszego sprzętu etc.

– Liderzy Zespołów Badawczych skupionych w Centrach Badawczych PORT będą mogli zgłaszać kandydatów do szkoły doktorskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Taki kandydat będzie musiał spełnić wymogi Lidera Zespołu Badawczego i wymagania szkoły doktorskiej Uniwersytetu.

Współpraca Uniwersytetu Wrocławskiego i Łukasiewicz – PORT daje gwarancję, że wykształceni przez nas doktorzy będą naprawdę najlepszymi z najlepszych. Będą nowym pokoleniem badaczy, którzy łączyć będą wysokie kwalifikacje naukowe z kompetencjami zarządczymi.

Prof. Przemysław Wiszewski podczas podpisywania umowy stwierdził: Sieć Łukasiewicz i wrocławski PORT to najważniejsi partnerzy komercjalizacji nauki w Polsce. Liczymy bardzo, że współpraca z Uniwersytetem Wrocławskim, który ma bardzo dużo do zaoferowania nie tylko pod względem dydaktycznym, ale też naukowym, będzie się dynamicznie rozwijać. Dzisiejsza umowa, która ma umożliwić stworzenie wspólnie szkoły doktorskiej, pomoże nam kształcić nowe kadry dla nauki, ale też poznanie tego, czym jest nauka od strony praktycznej, korzystnej dla całego społeczeństwa.

Dr Andrzej Dybczyński tak uzasadnia podjęcie współpracy: Po pierwsze Łukasiewicz – PORT jako Instytut zajmujący się przede wszystkim badaniami aplikacyjnymi i Uniwersytet Wrocławski, największa uczelnia na Dolnym Śląsku, mają możliwość uzupełniania swoich kompetencji, wspierania się w rozwoju kadr, które będą realizować zadania istotne dla gospodarki. Drugi wymiar tej współpracy jest znacznie szerszy. Jest bardzo istotne, byśmy we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku tworzyli środowisko jednostek naukowych, które wzajemnie będę się wspierać i budować ekosystem współpracy naukowej i badawczej. Powód trzeci jest bardzo osobisty – Uniwersytet Wrocławski jest moją alma mater.

Prof. Eugeniusz Zych podkreśla: To jest dokument, który dotyczy bardzo ważnej grupy osób, czyli doktorantów – tych, którzy mają budować przyszłość, a my mamy im tylko pomóc, aby robili to jak najefektywniej, jak najskuteczniej.

Dyrektor Andrzej Dybczyński dodaje: Inżynieria materiałowa oraz biotechnologia i nauki o życiu to są te dwa obszary, w których możemy podzielić się naszymi doświadczeniami, a jednocześnie, korzystając z dorobku naukowego i dydaktycznego, jaki daje uniwersytet, rozwijać nasze młode kadry.

Prof. Zych wspomina o udziale polskich badaczy w rywalizacji europejskich, amerykańskich i azjatyckich ośrodków naukowych: Jeśli chcemy być partnerem, to musimy być partnerem na poziomie światowym – w rywalizacji nie tylko z Europą i Stanami Zjednoczonymi, ale także z Azją. Tylko współzawodnictwo i współpraca – bo te rzeczy w nauce bardzo ściśle się ze sobą wiążą – na poziomie światowym ma sens.

Źródło: https://uni.wroc.pl

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt