MegaBaza edukacyjna Perspektywy®
16 lipca, podczas drugiego dnia Konferencji „Polskie uczelnie w światowej perspektywie – Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą”, odbyła się sesja plenarna „Ewaluacja działalności naukowej w Polsce 2020 – teoria i praktyki” – istotna zarówno dla uczelni, jak i jednostek naukowych. 

Sesję prowadził Dr Zygmunt Krasiński, doradca strategiczny Dyrektora NCBR. Ożywioną dyskusję wywołała prezentacja prof. Błażeja Skocznia, przewodniczącego Komisji Ewaluacji Nauki: „Mapa drogowa” ewaluacji nauki w Polsce – pół roku przed startem”. Prof. Skoczeń przedstawił ogólne zasady, ale także podkreślił, że „ewaluacja i kategoryzacja w dyscyplinach nauki to ogromna operacja w skali całego kraju i w skali wszystkich podmiotów, które podlegają ewaluacji”. Ma ona na celu przyznanie kategorii naukowych mających wpływ na losy podmiotów w danej dyscyplinie nauki.

W swojej prezentacji pt. „Ewaluacja – spojrzenie ze strony uczelni” prof. Teofil Jesionowski, rektor Politechniki Poznańskiej, podzielił się swoimi spostrzeżeniami, przedstawiając doświadczenia w zakresie ewaluacji. Zdaniem rektora powinna ona stanowić ważny punkt budowy wizerunku. Z kolei Marek Michajłowicz, zastępca dyrektora Ośrodka Przetwarzania Informacji PIB, skupił się na technicznej stronie ewaluacji, mówiąc o stanie przygotowań do uruchomienia systemu informatycznego ewaluacji (prezentacja pt. „System Ewaluacji Dorobku Naukowego”).

Zapraszamy do zapoznania się z wystąpieniami mówców i wysłuchania dyskusji.

 

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt