MegaBaza edukacyjna Perspektywy®








Dr hab. inż. Tomasz Rogalski, prof. Politechniki Rzeszkowskiej, kierownik Katedry Awioniki i Sterowania na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa został członkiem Komitetu Programowego The International Council of the Aeronautical Sciences.

Dr hab. inż. Tomasz Rogalski, prof. PRz jest absolwentem Politechniki Rzeszowskiej, specjalności lotnictwo. Od 2014 roku  pełni funkcję kierownika Katedry Awioniki i Sterowania, a od bieżącego roku również kierownika Badań Lotniczych i Kosmicznych w Akademickim Ośrodku Szybowcowym w Bezmiechowej. W pracy zawodowej zajmuje się badaniami nad automatycznym sterowaniem lotem samolotów załogowych i bezzałogowych oraz bezpieczeństwem lotniczym.

The International Council of the Aeronautical Sciences (ICAS) zostało założone w 1957 r. przez Theodore von Karmana jako niezależna od rządów ogólnoświatowa organizacja, której celem jest swobodna wymiana informacji z zakresu badań i technologii lotniczych (aeronautycznych). Obecnie stowarzyszenie ICAS działa w 32 krajach, skupiając inżynierów i naukowców zajmujących się lotnictwem i kosmonautyką (aeronautyką). Dzięki międzynarodowym spotkaniom stwarza studentom i młodym naukowcom możliwość włączenia się w ogólnoświatową sieć wspierającą współpracę we wspomnianych obszarach.

Źródło: https://w.prz.edu.pl

7.07.2021

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt