MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

REKLAMA


REKLAMA


Uczelnia będzie się posługiwać nową identyfikacja wizualną na wszelkich polach eksploatacji. Dotychczasowe logo nawiązywało do herbu miasta. Obecnie jest bardziej nowoczesne.

Uniwersytet Opolski chce symbolicznie się otworzyć - na studentów, na nowe. Strzałka skierowana do wnętrza litery „O" odwołuje się do filaru nowej strategii wizerunkowej marki uczelni — chęci poznania siebie i innych, dociekliwości, otwartości na świat, ludzi, wiedzę. Identyfikacja wizualna została stworzona w oparciu o przeprowadzone badania i analizę trendów, które jasno wskazały kierunek i oczekiwania grupy docelowej uczelni.

Zaprojektowany został cały system identyfikacji wizualnej - znak główny, sygnet, wersje skrócone, pionowe i poziome, nowy kolor. Ponadto każdy z wydziałów otrzymał osobny, niezależny logotyp. Zbudowane zostały one na dziewięciopolowej siatce i symbolicznie nawiązują do głównych obszarów tematycznych poszczególnych jednostek UO.

Źródło: www.uni.opole.pl

4.08.2021

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!