MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

REKLAMA


REKLAMA


Prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski, dyrektor Instytutu Nauk Politycznych UWM, ponownie został wybrany członkiem Komitetu Wykonawczego Międzynarodowego Towarzystwa Politologicznego (Executive Committee, International Political Science Association, IPSA) na kadencję 2021-2023.

Wybory odbyły się 13 lipca 2021 roku podczas XXVI Światowego Kongresu IPSA (26th World Congress of Political Science) w Portugalii w Lizbonie. Z powodu pandemii Covid-19 kongres odbywał się w trybie zdalnym.

Na 16. wybranych członków Komitetu Wykonawczego IPSA prof. Arkadiusz Żukowski  uzyskał siódmy wynik poparcia.

- Wybór ten jest nie tylko sukcesem osobistym, ale także i docenieniem polskiej politologii i aktywności Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych na arenie międzynarodowej. Wybór do władz IPSA jest coraz trudniejszy, nie tylko w związku z coraz liczniejszą reprezentacją w Radzie IPSA, która dokonuje tego wyboru, nowych członków-państw, ale także z powodu prowadzonej w IPSA polityki reprezentacji geograficznej oraz preferencji dla przedstawicieli Globalnego Południa – podkreśla prof. Żukowski.

W 2019 roku IPSA obchodziła 70-lecie powstania w Paryżu, gdzie pod auspicjami UNESCO odbył się zjazd założycielski. IPSA jest jedynym światowym towarzystwem naukowym skupiającym politologów, a instytucjonalnie członkami są przede wszystkim krajowe, a także regionalne  towarzystwa nauk politycznych (np. nordyckie, latynoamerykańskie czy afrykańskie). IPSA tworzy globalną sieć naukową politologów z całego świata.

Światowy Kongres IPSA w Lizbonie zgromadził około 2 900 politologów z ponad 90 państw świata. Tematem wiodącym obecnego Kongresu był „New Nationalisms in an Open World”.

Prof. Arkadiusz Żukowski był oficjalnym delegatem Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych i uczestniczył w obradach ogólnych Rady IPSA, prezesów komitetów krajowych IPSA oraz uczestniczył w wyborach prezydenta i prezydenta-elekta oraz członków Komitetu Wykonawczego IPSA.

Poza tym podczas kongresu wygłosił dwa referaty: w panelu pt. „Values, Attitudes and Stereotypes: New Findings from the WVS and the EVS” referat pt. “Women as MPs and Their ‘Real’ Representation in Parliamentary Committees: The Case of Poland” oraz w panelu pt. “Eurasian Borders and Geopolitics” referat przygotowany wspólnie z prof. UWM Wojciechem T. Modzelewskim pt. „Challenges of Contemporary Paradiplomacy on the External Borders of the European Union: The Polish-Russian Borderland Context”. Został też wyznaczony dyskutantem w panelu pt. “Active Citizenship and Civic Education Worldwide” Komitetu badawczego  Political Socialization and Education (RC21).

Nowym prezydentem IPSA została prof. Dianne Pinderhughes z University of Notre Dame (USA), a prezydentem-elektem prof. Pablo Oñate z University of Valencia (Hiszpania).

Ponadto w skład Komitetu Wykonawczego IPSA weszli profesorowie: Martin d’Alessandro (Argentyna); Serge Granger (Kanada); Florence Haegel (Francja); Anja Jetschke (Niemcy); Francesca Longo (Włochy); Nadine Machikou (Kamerun); Keiichi Kubo (Japonia); Eui Young Kim (Korea); Azul A. Aguiar-Aguilar (Meksyk); Emilia Palonen (Finlandia); Siphamandla Zondi (RPA); Madalena Meyer Resende (Portugalia); Hasret Dikici Bilgin (Turcja); Umut Korkut (Wielka Brytania) i Irasema Coronado (USA).

Źródło: http://www.uwm.edu.pl

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!