MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

REKLAMA


REKLAMA


W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wprowadzono system oznakowania kampusu i pomieszczeń. Celem jest zwiększenie komfortu i ułatwienie aklimatyzacji nowych studentów i kadry akademickiej, w tym obcokrajowców.

Na system oznakowania w języku polskim i angielskim składają się: 33 sztuki nośników informacyjnych w przestrzeni kampusu, w tym 7 sztuk map i 26 sztuk totemów kierujących oraz wewnętrzne tabliczki przydrzwiowe w budynkach akademickich i administracyjnych.

Realizacja systemu oznakowania w SGGW była podzielona na dwa etapy:

  • opracowanie projektu systemu oznakowania;
  • wykonanie, dostawę i instalację systemu oznakowania;

W ramach prac projektowych przeprowadzono m.in. szczegółową analizę, której wynikiem był raport identyfikujący istniejące problemy, ze wskazaniem propozycji rozwiązań do projektowanego systemu oznakowania. Celem etapu było stworzenie ujednoliconego systemu oznakowania, z wykorzystaniem różnych typów nośników informacji, ułatwiającego obcokrajowcom orientację w Uczelni (z uwzględnieniem naturalnego ruchu pieszego i organizacji przestrzennej), ale także nawiązanie do specyfiki działalności Uczelni (profil: life sciences) z zachowaniem spójności projektu w kontekście podziału kampusu na część zabytkową (zabytkowe założenie parkowe) i współczesną.

Przygotowany projekt systemu oznakowania spełniał założenia przyjazności użytkownikowi (czytelność, intuicyjność, widoczność, rozpoznawalność), jak również był dostosowany do produkcji i wykonania (pliki produkcyjne, specyfikacja techniczno-materiałowa z warunkami posadowienia konstrukcji).

Wprowadzenie systemu oznakowania kampusu i pomieszczeń w SGGW stanowiło jedno z zadań projektu TIME2GETREADY realizowanego w ramach programu „Welcome to Poland”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.

Źródło: https://www.sggw.edu.pl

20.07.2021

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!