MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

REKLAMA


REKLAMA


Według raportu Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP) za rok 2020, w rankingu krajowych i zagranicznych podmiotów, którym udzielono patenty na zgłoszone wynalazki, pierwsze miejsce zajął Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie z liczbą 85 patentów.

Ponadto w pierwszej piątce rankingu znajdują się, wg kolejności, następujące uczelnie:

  1. Politechnika Łódzka (73 patenty)
  2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (70)
  3. Politechnika Lubelska (68)
  4. Politechnika Wrocławska (64)

Raport UPRP za rok 2020 zawiera statystyki dotyczące ochrony własności intelektualnej w Polsce, a także informacje o inicjatywach i działaniach na rzecz wspierania innowacyjności oraz upowszechniania wiedzy w tym zakresie.

Do Urzędu Patentowego wpłynęło łącznie 35 641 zgłoszeń w trybie krajowym i międzynarodowym. Liczba udzielonych w 2020 roku praw wyłącznych wyniosła 26 422. Ochroną objęto wynalazki, wzory użytkowe, znaki towarowe, wzory przemysłowe oraz topografie układów scalonych.

Pełna treść raportu dostępna jest na https://uprp.gov.pl

Źródło: https://uprp.gov.pl

26.08.2021

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!