MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

REKLAMA


REKLAMA


Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek skierował list do rektorów. Poinformował w nim o uchyleniu rozporządzenia czasowo ograniczającego działalność uczelni. Wskazał jednocześnie, że w nowym roku akademickim Ministerstwo Edukacji i Nauki przewiduje co do zasady powrót do kształcenia w trybie stacjonarnym.

Powrót do kształcenia w siedzibach uczelni 

Minister Przemysław Czarnek przypomniał rektorom, że 15 sierpnia 2021 r. nastąpiło zniesienie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni i podmiotów prowadzących kształcenie doktorantów. Oznacza to, że w nowym roku akademickim zajęcia co do zasady będą odbywały się w trybie stacjonarnym. Wszelkie zmiany dotyczące form kształcenia będą uwzględniały dynamikę zachorowań na COVID-19 oraz decyzje rządu w tym zakresie.
Szef MEiN zaznaczył, że w przypadku zwiększenia się liczby zachorowań na COVID-19 możliwe będzie ponowne wprowadzenie kształcenia w trybie hybrydowym, zaś w skrajnym przypadku również powrót do kształcenia zdalnego. 

Organizacja kształcenia w nowym roku akademickim 

Minister Edukacji i Nauki zaapelował do rektorów o niezwłoczne podjęcie działań informacyjnych, które umożliwią studentom i doktorantom przygotowanie się do powrotu na uczelnie. Zwrócił uwagę, że uchylenie rozporządzenia czasowo ograniczającego działalność uczelni oznacza, że do 14 października 2021 r. musi zostać przedłużona ważność legitymacji studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich. 

Minister Przemysław Czarnek wyraził w liście nadzieję, że dzięki akcji szczepień uda się w przyszłości uniknąć ponownego ograniczenia działalności uczelni. Dodał, że Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy ze środowiskiem studentów i doktorantów będzie podejmowało działania informacyjne i promujące szczepienia.

Szczegóły dotyczące nowelizacji rozporządzenia można znaleźć w komunikacie MEiN https://www.gov.pl

Źródło: https://www.gov.pl

20.08.2021

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!