MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

REKLAMA


REKLAMA


Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich jest najmłodszą polską politechniką utworzoną na mocy ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie nazwy Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy.

To największa uczelnia techniczna w województwie kujawsko-pomorskim. Jej początki to 1951 rok: powołanie Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej – pierwszej w Bydgoszczy szkoły wyższej. Rok 1964 to już Wyższa Szkoła Inżynierska, a po kolejnych 10 latach - Akademia Techniczno-Rolnicza. W 2006 roku powstaje Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy.

Zmienia się nie tylko nazwa

Obecnie na studiach I i II stopnia PBŚ kształci się około 6 tys. studentów. Na uczelni jest 10 ewaluowanych dyscyplin naukowych, z czego 5 w umiędzynarodowionej Szkole Doktorskiej. Kadrę dydaktyczno-naukową stanowi 566 nauczycieli akademickich w tym: 58 profesorów, 127 doktorów habilitowanych, 299 doktorów i 82 magistrów. Sześć z siedmiu wydziałów PBŚ posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora, a cztery także do nadawania stopnia doktora habilitowanego z równoczesną możliwością przeprowadzania postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora. Trwają prace nad utworzeniem nowego wydziału – Wydziału Sztuk Projektowych. Jednostka powstanie na bazie dotychczasowych doświadczeń, kadry i infrastruktury związanej z wzornictwem oraz architekturą wnętrz.

Politechnika Bydgoska kształci. studentów na 35 kierunkach. Jej mury opuściło dotychczas ponad 70 tys. absolwentów. W ofercie jako nowości pojawiły się kierunki praktyczne – Energetyka i Inżynieria Farmaceutyczna. Realizowane są one we współpracy z wiodącymi w regionie firmami.

Jasno sprecyzowany kierunek rozwoju

Uczelnia kształci inżynierów od samego początku swojego istnienia. Powstanie Politechniki jest naturalną konsekwencją transformacji. Poprzez zmianę nazwy podkreślono techniczny rodowód i charakter uczelni oraz jasno sprecyzowano kierunek rozwoju. Politechnika jest także odpowiedzią na oczekiwania otoczenia biznesowo-gospodarczego. Politechnika to nowa, silna marka, a wraz z nią wzmacnia się akademicki charakter Bydgoszczy i województwa.

O zmianie nazwy uczelni mówiono od dawna. Czynności formalne poprzedziła ogólnouczelniana dyskusja zakończona referendum. Aż 83,2% głosujących opowiedziało się za zmianą nazwy uczelni na Politechnikę Bydgoską. Wkrótce po tym poparcie swe wyraziły także Senat i Rada Uczelni. Inicjatywa znalazła również zrozumienie władz centralnych oraz władz miasta i regionu. Cały proces legislacyjny przebiegł niespodziewanie szybko. 20 maja projekt ustawy przyjął Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, a 18 czerwca Senat. 23 czerwca 2021 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał Ustawę. Już 14 lipca Senat UTP na nadzwyczajnym posiedzeniu zatwierdził w statucie zmianę nazwy Uczelni oraz nowe logo, godło i system identyfikacji wizualnej.

Interdyscyplinarnie i praktycznie

Opierając się na doświadczeniach wszystkich siedmiu dotychczasowych wydziałów, zarówno technicznych jak i przyrodniczych, Politechnika będzie rozwijać kierunki interdyscyplinarne. Planowane jest sukcesywne poszerzanie oferty dydaktycznej w ścisłej współpracy
z otoczeniem biznesowo-gospodarczym w odpowiedzi na potrzeby zmieniającego się rynku pracy dla inżynierów. Wzmacniane będą kierunki realizowane z praktykami z regionu i całej Polski.

Pod szyldem Politechniki Bydgoskiej uczelnia chce rozwijać współpracę międzynarodową.
W planach jest m.in. utworzenie dedykowanego kierunku dla studentów z krajów azjatyckich. Politechnika Bydgoska ma być miejscem spotkań innowatorów, ludzi kreatywnych.

Nowe inwestycje

W parze z ofertą kształcenia rozwija się również infrastruktura naukowo-dydaktyczna Politechniki. Obecnie na terenie fordońskiego kampusu trwa budowa nowego budynku dydaktycznego. Na powierzchni około 4700 m2 znajdą się nowocześnie wyposażone sale dydaktyczne, laboratoria oraz wielofunkcyjna aula dla blisko 600 osób. Budowa potrwa
do września 2022 roku.

Rozpoczęto także budowę Akademickiego Centrum Sportu. To kolejny duży obiekt, w którym znajdą się wielofunkcyjne boiska, siłownia, ścianki wspinaczkowe, sale do fitnessu, tańca czy rehabilitacji. Uczelnia konsekwentnie realizuje strategię konsolidacji w fordońskim kampusie. Docelowo kampus ma służyć nie tylko społeczności akademickiej, instytucjom czy firmom współpracującym z uczelnią, ale również mieszkańcom Bydgoszczy.

Budowanie akademickiej Bydgoszczy

Władze Politechniki upatrują dużą szansę we współpracy z innymi bydgoskimi uczelniami
w celu budowania akademickiego charakteru miasta. Potrzebne są wspólne działania ukierunkowane na to, aby młodzież z regionu wybierała Bydgoszcz jako miejsce do studiowania i rozwijania swoich zainteresowań. Aby bydgoskie uczelnie w coraz większym stopniu były wybierane także przez przyszłych studentów spoza województwa. Rozwiązaniem może być między innymi prowadzenie wspólnych działań promocyjnych lub stworzenie wspólnych narzędzi rekrutacyjnych realizowanych przy wspólnym zaangażowaniu uczelni.

Świat potrzebuje inżynierów! Politechnika Bydgoska wydaje się być naturalnym i oczywistym uzupełnieniem bazy dydaktyczno-naukowej w regionie u boku dwóch dużych uniwersytetów. Jej siłą ma być interdyscyplinarność i współpraca z gospodarką.

Prof. dr hab. inż. Marek Adamski, rektor Politechniki Bydgoskiej: Otwieramy nowy rozdział

Przekształcenie w Politechnikę Bydgoską jest naturalną konsekwencją rozwoju największej w województwie kujawsko-pomorskim uczelni technicznej.

Jej historia sięga 1951 roku. Wówczas powstała Wieczorowa Szkoła Inżynierska, która na przestrzeni lat zmieniała swoją nazwę na Wyższą Szkołę Inżynierską, Akademię Techniczno-Rolniczą i Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy.

Czytaj więcej »

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!