MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

REKLAMA


REKLAMA


Pierwsze po wakacjach wydanie „Newslettera Akademickiego” rozpoczynamy tematem pozornie mało akademickim, bo Alarmem Maturalnym 2022, którym sygnalizujemy obawy i zagrożenia związane z realną groźbą obniżenia poziomu wiedzy kandydatów na studia w roku akademickim 2022/23. Świadomie używamy stylistyki z filmów wojennych, aby uzmysłowić wszystkim powagę sytuacji. Do przyszłorocznej matury przystąpią uczniowie, którzy w przedostatniej klasie stracili prawie cały rok tradycyjnej nauki, a także kilka miesięcy w roku wcześniejszym. Nie ma cudów, aby nie odbiło się to na poziomie przygotowania maturzystów do studiów. Zwłaszcza, że nie ma gwarancji, iż najbliższy rok szkolny przebiegnie bez pandemicznych zakłóceń…

Przy czym nie należy pocieszać się znośnymi wynikami tegorocznej matury, gdyż odbywała się ona na szczególnych, ulgowych zasadach. Wyjęto z uczniowskich plecaków kilka kilogramów „nadmiarowej” wiedzy i większość jakoś pod tę maturalną górkę weszła...

Ale to, co jest dopuszczalne w czasach pandemii w szkole, nie może już być akceptowalne na studiach. Nie da się bowiem z edukacji akademickiej odjąć „zbędnych” fragmentów wiedzy zawodowej. Nie jest możliwe kształcenie lekarzy, którym „z uprzejmości” zaoszczędzi się część kursu anatomii (bo mieli w szkole okrojony program biologii), czy też edukowanie inżynierów od budowy mostów, którzy będą wiedzieli jak stawiać podpory i filary, ale zaoszczędzi się im wiedzy o konstrukcji przęseł – bo „dla uniknięcia stresów” wyeliminowano ze szkolnej edukacji kurs stereometrii…

Działania podejmowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki - w postaci wydzielenia dodatkowych środków na kursy dla studentów pierwszego roku uzupełniające ich wiedzę z przedmiotów maturalnych – są rozwiązaniem potrzebnym, ale połowicznym. Kluczowe jest natomiast zmobilizowanie uczniów klas maturalnych, aby już od 1 września przystąpili ostro do nauki.

Daleko nie wszystkie szkolne braki dadzą się bowiem nadrobić na studiach, a groźba, że za kilka lat nasze uczelnie opuszczać będą tysiące niedouczonych licencjatów i inżynierów, jest realna. Dlatego zwracamy się do 270 tysięcy uczniów najstarszych klas liceów i techników, a także do ich nauczycieli: Nie wolno z ośmiu miesięcy edukacji w klasach maturalnych – bo tyle ich będzie od 1 września 2021 do 4 maja 2022 – stracić ani jednego dnia, a nawet  ani jednej godziny!

Dr Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, radzi maturzystom, by już od września rozpoczęli ośmiomiesięczny maraton powtórkowy, bo potem zabraknie im czasu.

Doświadczeni pedagodzy przekonują maturzystów, aby jak najszybciej określili interesujące ich kierunki studiów i poznali przedmioty maturalne uwzględniane podczas rekrutacji. I na tych przedmiotach się skoncentrowali!

A my zachęcamy uczelnie do wsparcia tych działań – poprzez udział w kampanii informacyjnej „Salon Maturzystów 2022”, która w drugiej połowie września zostanie zorganizowana w całej Polsce, w postaci dziesięciu regionalnych Salonów.

Działając wspólnie, mamy szansę ograniczyć braki w edukacji maturzystów 2022. A wiadomo: IM LEPSZY MATURZYSTA – TYM LEPIEJ PRZYGOTOWANY DO NAUKI STUDENT!

Perspektywy

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!