Wyszukiwarka studiów w PWSZ

Grupa kierunków
Podgrupa kierunków
Kierunek
Tryb studiów
Województwo
porównaj studia


W państwowych wyższych szkołach zawodowych studiuje obecnie 80 tys. studentów, z czego 56 tys. na studiach stacjonarnych. W minionym piętnastoleciu mury tych uczelni opuściło ponad 210 tys. osób. Dlaczego zdecydowali się na studia w PWSZ, jak oceniają swoje studia? Odpowiedzi udzielili nam studenci i absolwenci PWSZ w Gnieźnie.

Adriana Rokosik, studentka III roku zarządzania i inżynierii produkcji

– Uczelnia jest blisko mojego domu i właściwie przez lata wiedziałam, że chcę studiować właśnie tu, w Gnieźnie. Zarządzanie i inżynieria produkcji są kierunkami, jakie interesowały mnie jeszcze w szkole średniej. Owszem, rozważałam podjęcie nauki w innym mieście, ale zadecydował także czynnik finansowy: w Gnieźnie są niższe koszty utrzymania i studiowania niż w dużych ośrodkach akademickich. Poziom kształcenia jest tu wysoki, bo większość kadry akademickiej to profesorowie z Politechniki Poznańskiej.

Igor Siwka, student III roku ochrony środowiska

– Studia w PWSZ w Gnieźnie polecili mi znajomi. Wybrałem je ze względu na nowoczesną bazę, umożliwiającą laboratoryjne badania tworzyw sztucznych, mikrobiologii, wytrzymałości materiałów. Na kierunku ochrona środowiska uczymy się na specjalistycznym sprzęcie, np. w laboratoriach przemysłowych. Dzięki Uczelni odbyłem praktyki w Archipelagos – Institute of Marine Conservation w Grecji, gdzie prowadziłem wspólnie z koleżanką z roku dwa projekty: główny to poszukiwanie mikroplastików we wnętrznościach ryb i ogórków morskich, a kolejny to badanie degradacji różnych rodzajów toreb plastikowych w różnych warunkach. Nurkowaliśmy i zwiedzaliśmy okolicę.

Grzegorz Walczak, chemik, pracownik instalacji w firmie „Ekos-Poznań”. Absolwent studiów inżynierskich na kierunku ochrona środowiska (rok ukończenia studiów: 2008) oraz studiów magisterskich w Politechnice Poznańskiej na kierunku technologie ochrony środowiska

– Studia inżynierskie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie pomogły mi zdobyć wiedzę, niezbędną do wykonywania zawodu. Poziom oraz jakość kształcenia był i jest wysoki, co czyni ją nie tylko renomowaną uczelnią, ale uczy samodzielności i gwarantuje radzenie sobie w trudnych oraz stresujących sytuacjach. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwalają mi na pracę ze specjalistycznym sprzętem, wykwalifikowanymi ludźmi, rozwiązywanie problemów technologicznych, a tym samym pozwala dbać o ochronę i rozwój środowiska naturalnego. Poprzez kontakt z nowoczesnymi technologiami i zajęcia praktyczne uczelnia dała mi perspektywę znalezienia dobrze płatnej pracy

Bartosz Bylicki, założyciel agencji interaktywnej „Godmode” (www.godmode.biz), która świadczy profesjonalne usługi związane m.in. z identyfikacją w Internecie. Absolwent studiów inżynierskich na kierunku informatyka (rok ukończenia: 2010), szef Koła Naukowego Informatyków „Codefly” w uczelni.

– Coraz mniej osób wierzy w praktyczne przygotowanie do pracy zawodowej przez uczelnie wyższe. Żadne studia w sposób sztuczny nie wszczepią w opornego studenta sukcesu w przyszłym życiu zawodowym. Jeżeli natomiast uczeń wykaże odrobinę zainteresowania, a wiedzę zdobytą podczas wykładów czy ćwiczeń będzie starał się zgłębiać – wtedy nie powinien mieć najmniejszych problemów związanych z przyszłą pracą.

Ukończenie PWSZ w Gnieźnie pozwoliło mi zdobyć praktyczną wiedzę, którą wykorzystuję na co dzień w pracy z klientami. Uczelnia przygotowuje nie tylko od strony technicznej do wykonywania zawodu, ale także pozwala zdobyć umiejętności związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Wszelkie wątpliwości jakie napotykałem podczas moich studiów, były rozwiewane jeśli nie przez studentów, to na pewno przez pełnych pasji wykładowców, za co mogę być dzisiaj wdzięczny.

Paweł Prell, programista w firmie DAW – Systems, absolwent studiów inżynierskich na kierunku informatyka (rok ukończenia: 2008). Studia ukończone z podwójnym wyróżnieniem (za wyniki w nauce i za wyniki sportowe).

– Studia inżynierskie w PWSZ w Gnieźnie mogą stanowić solidną podstawę w zakresie stosowania technologii informatycznych oraz metod wytwarzania oprogramowania. Zdobyta wiedza z całą pewnością jest fundamentalna dla mojej pracy i stanowi podstawę w dalszym rozwijaniu moich umiejętności oraz doświadczenia.

15 lat PWSZ - historia sukcesu

8 maja Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych zorganizowała w Sali Kolumnowej Sejmu RP debatę podsumowującą dorobek i określającą perspektywy grupy zawodowych uczelni państwowych. Dyskusja 15 lat PWSZ: wygrane szanse - bariery rozwoju okazała się ważną okazją do refleksji o wymiarze gospodarczym i edukacyjnym.

Czytaj więcej...

Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe – uczelnie, które dają wiedzę i pracę

Prezentacja „Raportu 15-lecia PWSZ” oraz dyskusja o szansach i wyzwaniach, jakie stoją przed tymi uczelniami – to najważniejsze punkty programu dzisiejszej konferencji prasowej w Centrum Prasowym PAP. Studenci i absolwenci PWSZ-ów, którzy wzięli udział w spotkaniu, to najlepsza reklama tych uczelni!

Czytaj więcej...

15 lecie PWSZ

W ciągu piętnastu lat państwowe wyższe szkoły zawodowe dowiodły, że można na tzw. prowincji zbudować uczelnię dobrze współdziałającą z miejscowym rynkiem pracy, na wysokim poziomie dydaktycznym, umiejętnie wyważającą proporcje między teorią a praktyką, a nawet z gotowym dorobkiem do utworzenia uczelni akademickiej.

Czytaj więcej...

Duma i wyzwania

Rozmowa z prof. dr hab. Józef Garbarczykiem, przewodniczącym Konferencji Rektorów Publicznych Wyższych Szkół Zawodowych (KRePSZ), rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie.

Czytaj więcej...

Bliżej gospodarki i ludzi

Państwowe wyższe szkoły zawodowe są mocno osadzone w środowisku gospodarczym i społecznym. Nic dziwnego – kształcą praktycznie, odpowiadając na potrzeby lokalnego rynku pracy. Dlatego tak ważne dla nich są dobre kontakty z przedsiębiorcami. Wiele szkół przyłącza się do klastrów, jak np. uczelnie w Gorzowie Wielkopolskim, Kaliszu, Białej Podlaskiej czy Łomży, a nawet inicjuje ich powstawanie, jak PWSZ w Wałczu, czy Sulechowie.

Czytaj więcej...

Pomóc i dać szansę

Rozmowa z prof. dr hab. Jerzym Woźnickim, prezesem Fundacji Rektorów Polskich

– Pierwsze państwowe wyższe szkoły zawodowe obchodzą jubileusz piętnastolecia. Jak zdaniem Pana Profesora wpisały się w najnowszą historię polskiego szkolnictwa wyższego?

Czytaj więcej...

Otwarci na świat

Jednym z kluczowych wskaźników, obrazujących stopień innowacyjności i otwarcia uczelni na nowe wyzwania, jest umiędzynarodowienie kształcenia.

Czytaj więcej...

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!