MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


9 września br. mija 82. rocznica bombardowania Lublina przez niemieckie lotnictwo Luftwaffe. Dzięki projektowi dr. Jakuba Kuny z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej już dziś można zobaczyć, jak wyglądało miasto w latach wojennych. Projekt stanowi istotne uzupełnienie dotychczasowej dokumentacji kartograficznej miasta oraz otwiera nowe, unikatowe możliwości dla wszystkich osób zajmujących się badaniem historii Lublina.
 
Zakończyły się prace nad realizacją grantu Narodowego Centrum Nauki pn. "Opracowanie ortofotomapy Lublina 1939-1945". W ramach projektu dr Jakub Kuna z Katedry Geomatyki i Kartografii UMCS przygotował stronę internetową https://ortolub.umcs.pl/, na którą składają się: aplikacja mapowa prezentującą historyczną mapę fotograficzną Lublina z 1944 roku, repozytorium archiwalnych zdjęć lotniczych oraz usługa danych przestrzennych wraz z instruktażem pokazującym jak dodawać historyczną ortofotomapę do popularnych programów analitycznych (GIS) i wykorzystywać ją w dalszych badaniach.  
9 września br. mija 82. rocznica bombardowania Lublina przez niemieckie lotnictwo Luftwaffe. Projekt dr. Kuny stanowi unikatowy materiał dokumentujący przestrzeń miasta w okresie II wojny światowej. Dr Kuna przygotował ortofotomapę na podstawie serii archiwalnych fotografii lotniczych. W ramach projektu z archiwum National Archives and Records Administration (NARA) w USA pozyskano i udostępniono 104 zdjęcia lotnicze wykonane w 1944 roku przez Luftwaffe. NARA posiada jedyne dostępne w skali globalnej fotografie lotnicze południowo-wschodniej Polski z tego okresu.
 
Aplikacja mapowa przygotowana przez naukowca UMCS umożliwia wyświetlanie historycznej ortofotomapy na tle współczesnych map i zdjęć satelitarnych oraz archiwalnych map z okresu II wojny. Dzięki temu można dokonać pogłębionej analizy, co zachowało się od czasów wojennych, a co uległo zmianie. Przedstawiono także przebieg granic Lublina w latach 1931-1947 i współcześnie. Skorowidz interaktywny umożliwia wyświetlanie zasięgu zdjęć na mapie i filtrowanie ich na podstawie daty nalotu.

Dr Jakub Kuna - pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Geomatyki i Kartografii. Doktor nauk o Ziemi w dyscyplinie geografia, od 2019 adiunkt. Jego zainteresowania naukowe to: wizualizacja kartograficzna, grafika komputerowa, analizy geostatystyczne w środowisku programistycznym R, nowoczesne metody analiz i narzędzia GIS w badaniach przeszłości (Historical GIS), dawne mapy topograficzne oraz historia Lubelszczyzny.
© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!