MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

REKLAMA


REKLAMA


REKLAMA


637 500 to dużo? Zdecydowanie tak. Szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę, że jest to liczba młodych, bezrobotnych absolwentów w Polsce. Dlaczego system edukacji nie przystaje do realiów rynkowych? Dlaczego osoby z wyższym wykształceniem nie są w stanie znaleźć pracy w naszym kraju?

Realia rozmijają się z oczekiwaniami

Dyskusja na temat kondycji polskiego szkolnictwa wyższego trwa nie od dzisiaj. Politycy, nauczyciele akademiccy i sami studenci, wyjątkowo w tym przypadku, są zgodni. Programy nauczania na uczelniach wyższych nie są dostosowane do realiów rynkowych.
Coraz wyraźniej rozmijają się wymagania przyszłych pracodawców w stosunku do umiejętności i wiedzy posiadanej przez absolwentów. Powstają coraz to nowsze projekty reform polskiej oświaty, jednak do tej pory nie dało się zauważyć szczególnej zmiany.

Polskie uczelnie skupiają się głównie na przekazywaniu wiedzy teoretycznej, która jest niewątpliwie bardzo ważna. Studentom brakuje jednak umiejętności czysto praktycznych, pozwalających sprawnie poruszać się i odnaleźć na coraz to bardziej wymagającym globalnym rynku pracy. Rzesze absolwentów frustrują się, że po latach nauki nie mają pracy, a studia utożsamiają często ze straconym czasem.

Jak powinna wyglądać nowoczesna edukacja?

Akademia Finansów i Biznesu Vistula od kilku lat wyznaje inne podejście do nauczania. Fundamentalna wartości uczelni to realna zmiana w edukacji. Uczelnia stworzyła liczne programy nauczania oparte na akademickich i biznesowych doświadczeniach wykładowców-praktyków. Zajęcia prowadzą nauczyciele o najwyższych kwalifikacjach naukowych
i zawodowych a kształcenie nakierunkowane jest przede wszystkim na realne potrzeby biznesu.

Żyjąc w globalnej wiosce, w której firmy działają na płaszczyźnie ponadnarodowej, język angielski jest niezbędny. Dlatego aż 6 kierunków prowadzonych jest wyłącznie w tym języku, wykorzystując innowacyjne metody nauczania obejmujące m.in. case studies, konwersatoria czy gry strategiczne. Studenci pochodzą z 37 krajów całego świata, tworząc międzynarodową atmosferę, co naturalnie wspomaga edukację językową i zrozumienie wielu kultur. Uczelnia prowadzi innowacyjny program „Cooperative Education”, który łączy świat biznesu z edukacją, zgodnie z wymogami nowoczesnej gospodarki. W ramach programu podjęto współpracę z ponad 40 największymi międzynarodowymi markami m.in. Microsoft, Saint-Gobain czy Home Broker, gdzie studenci odbywają praktyki oraz płatne staże.
Dzięki temu otrzymują oni solidną wiedzę teoretyczną popartą znakomitym przygotowaniem praktycznym, a najlepsi z nich mają szanse zatrudnienia. Studenci już na trzecim roku dostają angaże w największych międzynarodowych firmach, co również jest zasługą działającego na uczelni biura karier, które poza ofertami pracy daje możliwość konsultacji np. z psychologiem biznesu. 

Połącznie kształcenia teoretycznego i praktycznego, wydaje się być drogą nie tylko do zdobycia pracy, ale do osiągniecia zawodowego sukcesu.  Nowoczesny system nauczania powinien być bardzo dobrze dopasowany do realiów rynkowych i biznesowych. Tylko w ten sposób proces pogłębiania się bezrobocia wśród absolwentów szkół wyższych możemy skutecznie zatrzymać. Jednocześnie Polska ma ogromny potencjał zagraniczny, dlatego tak ważne naszym zdaniem jest budowanie międzynarodowego środowiska akademickiego, które w przyszłości pozwoli tym młodym ludziom działać globalnie.

Komentarz:
Mehmet Orhun Eskici
Prezes Grupy Uczelni Vistula
www.vistula.edu.pl

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!