MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

REKLAMA


REKLAMA


W University World News, prestiżowym serwisie w języku angielskim dotyczącym światowego szkolnictwa wyższego, ukazał się artykuł Waldemara Siwińskiego i Kazimierza Bilanowa pt. „Poland - Ambitious universities are testing a federation model” o próbach tworzenia federacji uczelni akademickich w Polsce. Mają one pomóc uczelniom w rozwoju badań, wspięciu się na wyższe pozycje w rankingach i zwiększeniu międzynarodowej visibility. Autorzy pokazują podejmowane w Polsce działania w szerszym międzynarodowym kontekście.

Absolwenci uczelni w Polsce otrzymują solidne wykształcenie na dobrym europejskim poziomie – czytamy w tekście Siwińskiego i Bilanowa. - A jednak generalnie polskie uniwersytety nie są dobrze znane na arenie międzynarodowej i pozostają w tyle za instytucjami zachodnimi w międzynarodowych rankingach. Rozwiązaniem może okazać się tworzenie federacji uczelni akademickich. Jednak nie jest to łatwy proces.

Powołując się na wypowiedzi rektorów, podkreślono w artykule rosnące zaangażowanie władz i kadry akademickiej w proces poprawy sytuacji uczelni na arenie międzynarodowej. Rektorzy uniwersytetów zdają sobie z tego sprawę i, co zrozumiałe, irytują się niezadowalającą pozycją na arenie międzynarodowej. Rozumieją też wagę interdyscyplinarnego podejścia do badań i nauczania oraz wartość rankingów.

Ambitniejsze polskie uczelnie nie chcą zadowolić się tym, że są wystarczająco dobre dla Polski; chcą być dobrzy na poziomie europejskim i światowym. Dlatego z wielką uwagą śledzą proces konsolidacji we Francji, który doprowadził do powstania Uniwersytetu Paris-Saclay, a zwłaszcza Uniwersytetu Grenoble Alpes, mając nadzieję, że niektóre z pomysłów, które sprawdziły się we Francji, będą działać na ich rzecz również w Polsce.

W Polsce, poza Warszawą, znajduje się kilka miast z dużym skupiskiem szkół wyższych. Już toczy się dyskusja, czy wspólnymi siłami instytucje zlokalizowane w jednym mieście mogłyby poprawić swoją sytuację i pozycję. Obecnie wygląda na to, że liderzy szkolnictwa wyższego w niektórych miastach są gotowi i chętni do zrobienia pierwszego kroku w kierunku konsolidacji. Taki ruch wykonały trzy uniwersytety w Gdańsku - Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska i Gdański Uniwersytet Medyczny, powołując Związek Uczelni Fahrenheita. Ale wszystkie działania i wysiłki w zakresie konsolidacji – nie tylko w obszarze szkolnictwa wyższego - są z natury trudne. Aby uniknąć pułapek – autorzy zachęcają do zapoznania się z doświadczeniami innych. 

 

Tekst pełnej publikacji w „University World News” – do pobrania. 

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!