Ostateczne wyniki matury 2021

Maturę zdało 83 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Dane uwzględniają zdających egzaminy w sesji majowej, dodatkowej czerwcowej oraz poprawkowej w sierpniu - poinformowała Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej egzaminu maturalnego w terminie głównym i w terminie dodatkowym w 2021 roku przystąpiło 274 831 tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników. Do egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej w sierpniu 2021 roku przystąpiło 40 305 tegorocznych absolwentów. Były to osoby, które w terminie głównym i/lub w terminie dodatkowym w 2021 roku przystąpiły do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i nie zdały egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu.

Z osób, które przystąpiły do wszystkich egzaminów obowiązkowych, zdało 226 741, co stanowi 83 proc. zdających.

Według danych, egzamin pisemny z języka polskiego zdało 95 proc. tegorocznych maturzystów, z matematyki - 84 proc., a z najczęściej wybieranego języka obcego, czyli angielskiego - 94 proc.

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt | E-booki