MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

REKLAMA


REKLAMA


Wśród stu najlepszych na świecie studiów magisterskich z zarządzania, których ranking ukazał się 13 września br. w „Financial Times”, znalazł się kierunek z Akademii Leona Koźmińskiego. Zwycięzcą rankingu jest szwajcarski Uniwersytet St. Gallen.

Z rankingu „FT” wynika, że warto studiować zarządzanie w Europie. W pierwszej setce jest aż 81 uczelni europejskich. Pierwsza trójka w regionie Europy Środkowo-Wschodniej to: Uniwersytet Ekonomiczny w Pradze (14. miejsce), Uniwersytet St. Petersburski (25. miejsce) i Akademia Leona Koźmińskiego (59.), która jako jedyna uczelnia z Polski pojawia się w rankingu „FT”.  Uczelnie z naszego regionu wyróżniają się pod względem kariery absolwentów i rosnących zarobków, co należy wiązać z dobrą koniunkturą w czasie wychodzenia z pandemii. Ponadto absolwenci Koźmińskiego wyróżniają się wysoką mobilnością międzynarodową.

Zestawienie rankingowe pozwala kandydatom na studia porównać różne aspekty studiowania, takie jak umiędzynarodowienie, jakość kadry dydaktycznej, różnorodność czy czas trwania studiów. Zaledwie w 8 miesięcy, można uzyskać tytuł magistra zarządzania na studiach II stopnia w University of British Columbia w Kanadzie lub w 9 miesięcy w Szwecji (Lund University). Najdłużej nauka trwa w Copenhagen Business School (64. miesiące) i są to jedyne jednolite studia magisterskie wśród stu uczestników rankingu.

W Polsce studia II stopnia trwają 24 miesiące i taki jest cykl studiów z zarządzania w ALK. W tym czasie można zrealizować rok nauki zagranicą, jeśli student lub studentka są zainteresowani uzyskaniem dwóch dyplomów  – Akademii Leona Koźmińskiego i jednej z naszych pięciu uczelni partnerskich. Decydując się na udział w programie Double Degree, studenci ALK mogą zdobyć dyplom uczelni, które również zostały ujęte w rankingu „FT”:  ESCP (7. miejsce), Tongji (31. miejsce), Catolica Lisbon (45. miejsce), Kedge (67. miejsce) i Uniwersytet Lancaster (79. miejsce). Programy Double Degree cieszą się dużym zainteresowaniem studentów, dając możliwość kształtowania własnej ścieżki edukacji i późniejszej kariery. Niewątpliwie wpływają także na rozwój kompetencji w obszarze komunikacji międzykulturowej i działania w międzynarodowych zespołach – mówi prof. ALK dr hab. Mariola Ciszewska-Mlinarič , dziekan Kolegium Zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego.

Zarządzanie to jeden z najpopularniejszych kierunków studiów w Polsce (po informatyce i psychologii). Ten kierunek co roku wybiera ponad 25 tys. nowych studentów, którzy mają możliwość podjęcia nauki niemal w każdej uczelni we wszystkich miastach akademickich. Najchętniej wybierają naukę w Warszawie w jednej z 3 tutejszych uczelni, uznanych za najlepsze w kraju, według rankingu Perspektyw: SGH, Uniwersytecie Warszawskim i Akademii Leona Koźmińskiego. Umiejętności zdobyte podczas tego typu studiów sprawdzają się na rynku pracy, absolwenci nie mają problemów z zatrudnieniem i stosunkowo dobrze zarabiają. Zarobki, awans zawodowy i finansowy w trzy lata po ukończeniu studiów, to główne kryteria oceny jakości studiów z zarządzania brane pod uwagę przez twórców rankingu „FT”.

– Kładziemy silny nacisk na praktykę biznesową, nowe technologie cyfrowe w zarządzaniu, etykę i zrównoważony rozwój – to wyróżnia nasze studia na tle konkurencji. Teoria pozostaje ważnym obszarem wiedzy do opanowania, ale trzeba podążać za szybko zmieniającym się światem, uważnie przyglądać się trendom i umieć odróżniać sezonowe mody od trwałych tendencji. Dlatego tworzymy programy studiów we współpracy z praktykami biznesu zasiadającymi w Radzie Doradczej działającej przy rektorze, poważnie traktujemy głosy światowych liderów z Global Compact i korzystamy z doświadczenia innych uczelni biznesowych ze świata, z którymi mami bliskie relacje przez międzynarodowe instytucje akredytujące – mówi prof. dr hab. Grzegorz Mazurek, rektor Akademii Leona Koźmińskiego.

ALK jako jedyna uczelnia w regionie posiada najważniejsze międzynarodowe akredytacje AACSB, EQUIS i AMBA, a Polska Komisja Akredytacyjna od wielu lat przyznaje najwyższą, wyróżniającą ocenę dla kierunku zarządzanie w Koźmińskim.

# # #

Akademia Leona Koźmińskiego działa od 1993 roku, jest uczelnią niepubliczną, kształci obecnie 9 tys. studentów, z czego blisko 2 tys. stanowią obcokrajowcy z ponad 70 krajów. Oprócz studiów dyplomowych – licencjackich i magisterskich – studenci mają wyboru około 70 kierunków studiów podyplomowych i MBA, w tym studia online. Uczelnia prowadzi działalność naukowo-badawczą i ma własną szkołę doktorską. www.kozminski.edu.pl

Ranking FT (link)

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!