MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

REKLAMA


REKLAMA


Podjęcie i realizacja wspólnych działań w rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce i budowy morskich farm wiatrowych są celami podpisanego w Warszawie Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce (Polish Offshore Wind Sector Deal). Wśród 180 sygnatariuszy porozumienia jest Uniwersytet Gdański.  

W dniu 15 września 2021 roku w Warszawie miało miejsce uroczyste podpisanie Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce (Polish Offshore Wind Sector Deal). Uniwersytet Gdański reprezentował prof. dr hab. Krzysztof Bielawski, Prorektor ds. Innowacji i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym.

Porozumienie Sektorowe zostało zainicjowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska Listem intencyjnym o współpracy w zakresie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce podpisanym w lipcu ubiegłego roku. W październiku 2021 r. rozpoczęto prace w sześciu grupach roboczych. Uniwersytet Gdański reprezentowała dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG - Dyrektor Centrum Zrównoważonego Rozwoju - zaangażowana w prace Grupy nr 1 - Rozwój Kadr i Systemu Kształcenia oraz Grupy nr 5 - Edukacja społeczna.

Celem podpisanego Porozumienia jest podjęcie i realizacja wspólnych działań zmierzających do rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce w oparciu o maksymalizację udziału tzw. „local content” w łańcuchu dostaw w procesie budowy morskich farm wiatrowych.

Ponad 180 sygnatariuszy porozumienia to przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, inwestorzy, podmioty uczestniczące w łańcuchu dostaw dla sektora morskiej energetyki wiatrowej oraz organizacje branżowe, wyższe uczelnie i instytuty badawczo-rozwojowe.

Sygnatariusze Porozumienia zamierzają stworzyć trwałe ramy współpracy w zakresie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce mając na względzie konieczność zapewnienia rozwoju gospodarczego, podniesienia konkurencyjności polskich przedsiębiorców, bezpieczeństwa ekonomicznego i energetycznego Polski w oparciu o własne, stabilne, zeroemisyjne źródła wytwórcze, jakimi są morskie farmy wiatrowe.

O tym jak istotny dla Uniwersytetu Gdańskiego jest rozwój alternatywnych źródeł energii świadczy tez fakt utworzenia studiów podyplomowych Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: morska energetyka wiatrowa.

Źródło: https://ug.edu.pl

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!