MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

REKLAMA


REKLAMA


„To bez wątpienia innowacyjna przyszłość regionu, odpowiedź na czekające nas wyzwania. Budujemy to razem. Pan marszałek wykazuje tu ogromne zrozumienie” - tak prof. Teofil Jesionowski, rektor Politechniki Poznańskiej  scharakteryzował plany inwestycyjne Uczelni na lotnisku w Kąkolewie.

  • AEROSFERA 2.0., czyli  Stanowisko obserwacji, nadzoru i śledzenia obiektów satelitarnych Politechniki Poznańskiej (SONSOS). W ramach projektu powstaną między innymi 2 kopuły obserwacji astronomicznych, elementy komunikacji laserowej, oprogramowanie zarządzające eksploatacja obserwatorium. Do tego oczywiście wszelkie urządzenia optyczne i pomiarowe.
  • AEROSFERA 2.0. Aerokosmiczna Transmisja Danych (POLYITAN), będzie się składać z dwóch wież anten nadawczo-odbiorczych z zapleczami technicznymi, zestawu anteny parabolicznej (apertura 4m) z antenami kierunkowymi Yagi prac B+R, anteny parabolicznej walidacji prac B+R (apertura ~4,5m) oraz specjalistycznej aparatury (analizator widma czasu rzeczywistego, generator częstości radiowych, komponenty radia programowanego, jednostki sterujące).
  • Ośrodek Testowania Robotów Kosmicznych (OTRK), to z kolei poligon doświadczalny z rekonfigurowalnym podłożem testowym, laboratoria walidacji środowiskowej (komora niskich ciśnień, komora niskich temperatur,  platforma mikrograwitacji), Cetrum Kontroli Misji, czy bezzałogowe pokładowe statki powietrzne pojazdów eksploracyjnych.
  • Sztuczna inteligencja w analizie i modelowaniu dużych zbiorów danych medycznych oraz w diagnostyce i terapeutyce medycznej to projekt, na który składają się między innymi klaster SI: zestaw 2 serwerów obliczeniowych uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji, klaster SI: zestaw 2 serwerów obliczeniowych przetwarzania równoległego, urządzenia szerokopasmowej transmisji danych 100Gb/s oraz specjalistyczne oprogramowanie aplikacyjne budowy, testowania i walidacji prototypów konstruktów sztucznej inteligencji.

Samorząd Województwa dofinansuje te przedsięwzięcia kwotą ponad dziewiętnastu i pół miliona złotych. Dzisiaj prof. Teofil Jesionowski podpisał z Markiem Woźniakiem, marszałkiem województwa wielkopolskiego umowy w tej sprawie. Jak podkreślił rektor, projekty B+R realizowane przez Politechnikę Poznańską wspierane w ramach WRPO 2014-2020 są rekomendacją dla podejmowania kolejnych  wspólnych inicjatyw.

"Politechnika Poznańska jest w zakresie takich inicjatyw liderem" - powiedział na konferencji prasowej marszałek Marek Woźniak. Dodał, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał blisko 125 mln złotych unijnego dofinansowania w ramach WRPO 2014 - 2020 na działania z obszaru wsparcia infrastruktury B+R w sektorze nauki.

Źródło: https://www.put.poznan.pl

9.09.2021

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!