MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

REKLAMA


REKLAMA


Dr hab. Dominik Antonowicz, prof. UMK z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych został dyrektorem Ośrodka Analiz Strategicznych – nowej uniwersyteckiej jednostki, której rolą będzie doradzanie władzom w kluczowych kwestiach dotyczących przyszłości uniwersytetu.

Podstawową rolą Ośrodka Analiz Strategicznych, jednostki o charakterze think tanku, która funkcjonuje na UMK od 1 maja 2021 r., będzie doradzanie rektorowi w sprawie przyszłości Uniwersytetu, a w szczególności jego roli, organizacji i zadań. Analizy prowadzone przez Ośrodek oraz propozycje rozwiązań będą uwzględniały zmiany zachodzące w świecie, przede wszystkim w zakresie społecznej odpowiedzialności instytucji naukowych i ich roli kulturotwórczej i edukacyjnej.

Do zadań Ośrodka należeć będzie m.in.: współtworzenie długoterminowej strategii rozwoju naukowego i instytucjonalnego Uniwersytetu, strategii umiędzynaradawiania w zakresie badań naukowych, jak i kształcenia; udział w tworzeniu polityki komunikacyjnej; prowadzanie analizy struktury organizacyjnej Uniwersytetu z punktu widzenia jej zdolności do realizacji jego misji i strategii; koordynowanie komunikacji z instytucjami zewnętrznymi wspierającymi Uniwersytet w działaniach ewaluacyjnych oraz współpraca z Międzynarodowym Komitetem Doradczym Uniwersytetu w ramach ewaluacji realizacji programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza.

Dr hab. Dominik Antonowicz, prof. UMK – kierownik Katedry Badań nad Nauką i Szkolnictwem Wyższym w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zajmuje się badaniem globalnych trendów szkolnictwa wyższego, ustrojem, a także zarządzaniem instytucjami akademickimi. Ukończył studia w UMK (socjologia) oraz University of Birmingham (public management), pracował jako postdoc w Center of Higher Education Policy Studies (CHEPS) na University of Twente (2008-2009), Centro de Investigação de Políticas do Ensino Superior CIPES na University of Porto (2016) oraz pełni funkcję visiting professor w Ontario Institute for Studies in Education (OISE) na University of Toronto (2020-2021). Prof. Dominik Antonowicz był stypendystą rządu brytyjskiego (Chevening Scholar), NAWA (im. Bekkera), Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (Start oraz Kolumb). Jest autorem trzech książek oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego publikowanych w najbardziej prestiżowych polskich międzynarodowych periodykach naukowych (Higher Education, Studies in Higher Education) oraz rozdziałów w monografiach wydanych przez prestiżowe domy wydawnicze (np. Oxford University Press, Routledge, Pelgrave-Macmillan, Springer czy Sense).

Źródło: https://portal.umk.pl

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!