MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

REKLAMA


REKLAMA


Walne Zebranie delegatów Polskiego Towarzystwa Neurologicznego wybrało prof. dr hab. Alinę Kułakowską z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku prezesem elektem PTN.

Prof. Alina Kułakowska jest przewodniczącą białostockiego oddziału PTN, zastępcą Kierownika Kliniki Neurologii UMB.

Polskie Towarzystwo Neurologiczne liczy 1600 członków.

Celem Polskiego Towarzystwa jest:

    popieranie rozwoju nauki w zakresie neurologii i związanych z nią gałęzi nauki
    reprezentowanie neurologii polskiej w kraju i za granicą
    rozpowszechnianie i propagowanie zdobyczy nauki wśród neurologów i lekarzy innych specjalności oraz wdrażanie ich do pracy naukowej
    współudział w doszkalaniu lekarzy w zakresie chorób układu nerwowego.

Dla osiągnięcia swych celów Towarzystwo:

    prowadzi działalność wydawniczą
    organizuje zjazdy i posiedzenia naukowe
    organizuje konkursy na opracowania ważniejszych zagadnień z zakresu neurologii i przyznaje nagrody za osiągnięcia naukowe
    współpracuje z Ministerstwem Zdrowia i Opieki Społecznej, w zakresie neurologii współpracuje z PAN, towarzystwami naukowymi krajowymi i zagranicznymi oraz Izbami Lekarskimi
    opracowuje i wydaje opinie w sprawach naukowych, organizacyjnych i fachowych dotyczących neurologii.

PTN należy do międzynarodowych organizacji:

    Światowa Federacja Neurologów - World Federation of Neurology
    Europejska Federacja Towarzystw Neurologicznych - European Federation of Neurological Societies

 

Źródło: https://www.umb.edu.pl

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!