MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

REKLAMA


REKLAMA


Jak wynika z badania OECD największy wzrost opłat za studia licencjackie w ciągu ostatniej dekady miał miejsce na uniwersytetach finansowanych ze środków publicznych w Wlk. Brytanii. Istnieje obawa, że studenci zagraniczni mogą je kwestionować, gdyż zajęcia odbywają się głównie online.

Uniwersytety w Wlk. Brytanii mogą pobierać do 9250 funtów rocznie za studia licencjackie, a nawet więcej w przypadku studentów zagranicznych. Studenci nie płacą czesnego w Szkocji, a studenci z korzystają z niższego limitu czesnego w Irlandii Północnej.

W raporcie czytamy: „Studenci krajowi w zależnych od rządu instytucjach prywatnych w Anglii zostali obciążeni opłatą 12 330 USD rocznie za tytuł licencjata w sezonie 2018/19. To była ponad trzykrotność kwoty, którą pobierano średnio w roku 2009/10, po reformach, które podniosły limit czesnego w latach 2012/13”.

Wiele uniwersytetów w całym kraju planuje prowadzenie wykładów online w tym semestrze, łącząc je z zajęciami stacjonarnymi. OECD ostrzega, że COVID-19 może doprowadzić do spadku liczby studentów zagranicznych, co może uderzyć w uczelnie „z większą zależnością od opłat międzynarodowych”.

Raport podkreśla: „Spadek udziału studentów zagranicznych może prowadzić do spadku dochodów, co ma wpływ w szczególności na sektory szkolnictwa wyższego, które są bardziej uzależnione od opłat międzynarodowych. Podczas gdy technologie cyfrowe poprawiły możliwości wirtualnego uczenia się, studenci mogą kwestionować wartość uiszczania wysokich opłat za zdobycie dyplomu za granicą w niepewnych czasach, szczególnie jeśli nauka ta ma odbywać się głównie online i nie są już w stanie czerpać korzyści z sieci i dostępu na zagraniczny rynek pracy.”

OECD ustaliła również, że odsetek osób w wieku od 25 do 64 lat podejmujących studia wyższe różni się znacznie w zależności od regionu w Wielkiej Brytanii, od 38% w północno-wschodniej Anglii do 68% w Wielkim Londynie. „Było to jedno z największych zróżnicowań regionalnych w krajach OECD” – czytamy w raporcie.

Opr. MTA

Źródło: https://www.standard.co.uk

16.09.2021

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!