MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

REKLAMA


REKLAMA


W Leśnym Zakładzie Doświadczalnym Uniwersytetu Rolniczego w Krynicy Zdroju odbyła się Konferencja Rektorów Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych.

Posiedzenie prowadził Przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych - Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy. W posiedzeniu udział wzięli  rektorzy: prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz, Z-ca Przewodniczącego Konferencji Rektorów Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych - Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK – Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, prof. dr hab. inż. Marek Adamski - Rektor Politechniki Bydgoskiej, prof. dr hab. Andrzej Marczuk – Prorektor ds. Kadr Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, prof. dr hab. Mirosław Minkina - Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, dr hab. inż. Jerzy Andrzej Przyborowski, prof. UWM - Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, prof. dr hab. Michał Zasada - Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz prof. dr hab. Idalia Kasprzyk - Prorektor ds. Kolegium Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Rzeszowskiego.

W trakcie posiedzenia podjęto m.in. uchwałę w sprawie propozycji kandydatów do Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w której zarekomendowano do poparcia Senatom Uczelni zrzeszonych w KRURiP następujące osoby: prof. dr. hab. Piotra Golińskiego (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), prof. dr. hab. Marka Szyndela (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) oraz prof. dr. hab. Stanisława Winiarczyka (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie).  

Wydane zostało również stanowisko KRURiP w sprawie projektu Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki, zmieniającego rozporządzenie w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, w którym KRURiP sprzeciwia się propozycji wprowadzania w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on danych dotyczących kosztów publikowania artykułów naukowych w czasopismach naukowych i kosztów wydania monografii naukowych w wydawnictwach oraz źródeł ich finansowania. Zaznaczono także, że w przypadku konieczności wprowadzenia tych danych rekomendowane jest rozpoczęcie wprowadzania ich od 1 stycznia 2021 r., a nie od 2019 r.

Źródło: https://urk.edu.pl

13.09.2021

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!