MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Międzynarodowe targi nowych technologii CeBIT w Hanowerze były w tym roku szczególnie ważne dla Polski – która uzyskała statut ich partnera strategicznego. Polskich stoisk było dużo, a szczególny nacisk położony został tutaj na promocję badań naukowych.

CeBIT to najważniejsze w Europie wydarzenie dla firm i instytucji zajmujących się tworzeniem i propagowaniem nowych technologii. W kilkunastu halach targowych prezentowały się przeróżne instytucje, firmy i organizacje – od gigantów takich jak Microsoft, Samsung Electronics czy Dell poprzez firmy średnie, małe, inkubatory przedsiębiorczości, parki technologiczne, uczelnie wyższe, instytuty naukowo-badawcze i organizacje społeczne.

Zobaczyć tu można było właściwe wszystko – od mikroprocesorów poprzez odkurzacze, skanery, sprzęt medyczny, gry komputerowe do dronów. A przede wszystkim nawiązać kontakty naukowo-badawcze.

W sekcji LAB, na polskim stanowisku narodowym organizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w „mieszkaniu przyszłości” prezentowane były najbardziej innowacyjne projekty polskich uczelni z dziedziny informatyki i teleinformatyki. Sześć prezentowanych projektów przekrojowo pokazywało naukowy potencjał polskiego szkolnictwa wyższego.

Duże zainteresowanie wzbudzał zbudowany na Politechnice Wrocławskiej robot społeczny FLASH, którego zadaniem jest między innymi badanie interakcji między człowiekiem a maszyną. Ten mobilny robot zdolny jest do interakcji z człowiekiem w sposób zbliżony do tego, jak oddziałują na siebie ludzie, a dzięki specjalnej konstrukcji głowy maszyny, może on wyrazić podstawowe emocje za pomocą mimiki (zdziwienie, strach, złość, odraza, radość, smutek) czy nawiązać kontakt wzrokowy.

Politechnika Gdańska prezentowała w LAB projekt DOMESTIC, w ramach którego powstał Domowy Asystent Osób Starszych i Chorych, zaś pod egidą NCBIR efekty projektu MAYDAY, w ramach którego powstała platforma, ułatwiająca wytwarzanie aplikacji i wykorzystanie mocy superkomputerów do analizy strumieni audio oraz wideo. Akademia Morska w Szczecinie zaś prezentowała „NAVDEC - nawigacyjny system wspomagania decyzji na statku” - pierwsze na świecie narzędzie nawigacyjne, które dodatkow realizuje zadania typowe dla systemów wspomagania decyzji. Jego zadaniem jest obserwacja statku własnego i otoczenia oraz rejestracja informacji o sytuacji nawigacyjnej

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych prezentowała dwa projekty naukowo-badawcze. Pierwszy to „System wraz z biblioteką modułów dla zaawansowanej analizy i interaktywnej syntezy ruchu postaci ludzkiej”, dzięki któremu w bytomskiej filii uczelni powstało laboratorium Hukam Motion Lab. Laboratorium umożliwia rejestrację specyficznych aspektów typu mimika, ruchy dłoni, palców i stóp, czyli akwizycję kinematyki ruchu znanej w przemyśle filmowym pod nazwą motion capture. Zastosowanie tego narzędzia w medycynie umożliwia zaś precyzyjne wykonywanie pomiarów ruchu pacjenta. Zebrane w ten sposób dane pozwalają trafniej stawiać diagnozy w ortopedii, wykrywać nieprawidłowości neurologiczno-motoryczne oraz wspomogą proces rehabilitacji. PJWSTK prezentowała ponadto, realizowany wspólnie z Politechniką Federalną w Lozannie, projekt RecONICLE, którego celem jest opracowanie szybkich mechanizmów oceny wiarygodności treści stron internetowych.

Ciekawy był też projekt Inżynieria Internetu Przyszłości, który prezentowało konsorcjum naukowe politechnik: warszawskiej, wrocławskiej, poznańskiej, gdańskiej, śląskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN. Projekt ten ma na celu opracowanie i wdrożenie nowej generacji sieci, która ma szansę być rozwiązaniem problemu utraty przepustowości Internetu.

Poza stoiskiem przygotowanym przez MNISW, swoje przestrzenie miały też Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, pod których patronatem prezentowały się projekty realizowane w firmach, przedsiębiorstwach czy parkach technologicznych.

Tłumy zwiedzających targi przyciągnął prezentowany przez Politechnikę Poznańską projekt Proteus - Mobilne Centrum Dowodzenia oraz bezzałogowy dron służący do rozpoznania zagrożeń które mają zapewnić skuteczne kierowanie operacjami antyterrorystycznymi i antykryzysowymi.

Wpisującym się w tegoroczne wiodące hasło CeBIT „Shareconomy” czyli upowszechnienie dzielenia się wiedzą, wspólnego korzystania z zasobów intelektualnych i wymiany doświadczeń jako nowej formy współpracy mocnym akcentem był prezentowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wspólnie ze Stowarzyszeniem "Miasta w Internecie", projekt pod hasłem "Polska Cyfrowa Równych Szans". To innowacyjne działanie, polegające na wykształceniu animatorów edukacji cyfrowej, (tak zwanych latarników) którzy prowadzą działania na rzecz podnoszenia kompetencji cyfrowych dorosłych Polaków z pokolenia 50+ w ich lokalnych środowiskach, co wpisuje się w propagowany przez Unię Europejską postulat kształcenia przez całe życie i zapobiega wykluczeniu osób starszych. Do tej pory „latarnikami” zostało już ponad 2600 osób.

Wyróżniało się także stoisko Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego, skupiające regionalne firmy z branży ITC, które prezentowały swoje projekty, od obsługi laboratoriów bezprzewodowych i zarządzania flotą w transporcie po wirtualną przymierzalnię do sklepu internetowego.

CeBIT to przede wszystkim miejsce spotkań z obecnymi i przyszłymi partnerami do działań naukowo-badawczych i biznesowych. Dla prezentujących się na targach polskich uczelni to szansa na nawiązanie nowych kontaktów, a także na wdrożenia i komercjalizację swoich badań naukowych. To też możliwość rozmowy o trendach, rozwiązaniach i pomysłach – unikatowych kilka dni, gdzie na kilkunastu halach spotkać można najciekawsze rozwiązania i nowości technologiczne oraz ich twórców.

Prezentowane projekty, pokazujące przekrojowo nasze badania i rozwój udowadniały, że – przynajmniej w tej dziedzinie – jesteśmy na światowym poziomie. I że inwestycje w edukację wyższą, naukę, badania i rozwój są strategicznie ważne dla Polski – i ich wysokość musi pozwalać na budowę wizerunku naszego kraju jako innowacyjnego, nowoczesnego i świetnie przygotowanego do tworzenia i wdrażania nowych technologii.

Tegoroczny CeBIT odwiedziło blisko 285 tysięcy osób – głównie przedstawicieli branży ITC, wielkich, średnich i małych przedsiębiorstw. Ale także wielu studentów – dla nich zorganizowane były specjalne wejściówki. To właśnie wymiar edukacyjny, był drugim najważniejszym aspektem udziału polskich uczelni w CeBIT – kontakt z światowej klasy badaniami, najnowszymi technologiami i ich twórcami a także szansa na zawiązanie start-upów czy innych form współpracy jest dla przyszłości badań i rozwoju to nieoceniony impuls do rozwoju studentek i studentów. Ta inspiracja pozostanie w nich na długo.

Barbara Nowacka


© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt