MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Inicjowanie wspólnych badań naukowych, wykorzystanie wiedzy i technologii z obszaru metrologii naukowej, transfer wiedzy to niektóre z założeń podpisanego porozumienia o współpracy pomiędzy Głównym Urzędem Miar a Uniwersytetem Gdańskim.

16 września 2021 Prezes Głównego Urzędu Miar prof. dr hab. Jacek Semaniak oraz Rektor UG prof. dr hab. Piotr Stepnowski podpisali porozumienie, dzięki któremu możliwa będzie ścisła współpraca naukowo – badawcza pomiędzy obiema instytucjami. Dotyczy ona w szczególności meteorologii i obejmuje też m.in. obszary doradztwa naukowo – technicznego, działań informacyjno-promocyjnych mających na celu zwiększenie zainteresowania podmiotów sektora publicznego i prywatnego działalnością naukowo-badawczą i innowacyjną GUM i UG.

Główny Urząd Miar to instytucja o ponad stuletniej tradycji, powołana w 1919 roku a jednym z pierwszych jej zadań było ujednolicenie systemu miar w zjednoczonej, po rozbiorach, Polsce. Prusy, Austro-Węgry i Rosja miały bowiem różne systemy.

- Dzięki umowie zyskaliśmy bardzo cenną możliwość transferu wiedzy, organizacji staży i praktyk zawodowych studentów UG w GUM, wspólnych publikacji – podkreśla Rektor prof. Piotr Stepnowski.  

O tym jak ważne zadania, nie tylko dla nauki, ale i polskiego społeczeństwa, spełnia GUM świadczy też fakt, że w Kielcach powstaje Kampus Głównego Urzędu Miar, w którym przechowywane będą narodowe wzorce miar z układu Si i standaryzowane według najnowocześniejszych metod pomiary i kalibracje. Warto również dodać, że Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek przekazał ponad 1,3 mln zł. na utworzenie Polskiej Unii Metrologicznej. Jej siedziba znajdować się będzie na Politechnice Lubelskiej. Unia ma integrować środowisko metrologów i służyć rozwijaniu tej dziedziny nauki w Polsce.

Źródło: https://ug.edu.pl

16.09.2021

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt