MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Nowy rok akademicki rozpoczął się w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z udziałem najwyższych władz państwowych. Rektor SGGW, prof. Michał Zasada otrzymał symboliczny czek opiewający na prawie 5 mln złotych na wsparcie uczelni.

Udział w uroczystej inauguracji wzięli prezydent Andrzej Duda, minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek oraz minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda. - Dziękuję za ogromny wkład polskich uczelni, polskiej kadry naukowej i SGGW w to, że polskie rolnictwo staje się coraz mocniejsze i ma dzisiaj europejski poziom - powiedział prezydent Andrzej Duda w trakcie uroczystości.

Minister Przemysław Czarnek wręczył rektorowi SGGW, prof. Michałowi Zasadzie symboliczny czek na kwotę ponad 4,9 mln zł z przeznaczeniem na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, na stanowiska badawcze, utrzymanie infrastruktury informatycznej w pracowni epidemiologii weterynaryjnej, arboretum (ogrodu dendrologicznego) SGGW w Rogowie, na bazę infrastruktury informatycznej i zaawansowanych stanowisk badawczych Centrum Wodnego.

- Podjęliśmy wiele inicjatyw, które będą służyć rozwojowi uczelni, prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych nie tylko w zakresie szeroko rozumianych nauk rolniczych, ale również nauku przyrodniczych, ścisłych społecznych i inżynieryjna technicznych- powiedział rektor SGGW, prof. Michał Zasada. Przypomniał również o uchwaleniu przez Senat nowej strategii  do 2030 roku, z godnie z którą uczelnia będzie się koncentrować na pięciu obszarach funkcjonowania – badań naukowych, kształcenia, współpracy międzynarodowej, transferu wiedzy do gospodarki oraz wzmacnianiu wiedzy ekonomicznej. Jednocześnie podkreślił z zadowoleniem możliwość powrotu do nauczania stacjonarnego i podkreślił, że uczelnia jest w pełni gotowa, by rozpocząć nowy rok akademicki

SGGW jest najstarszą szkołą wyższą w Polsce o profilu przyrodniczym. Jej początki sięgają 1816 roku i są związane z utworzeniem Instytutu Agronomicznego w Marymoncie. 

SGGW podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie budowy Centrum Edukacji Ekologicznej OZE (Odnawialne Źródła Energii).

 

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt