MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


30 września odbył się IV Kongres Edukacji, pod hasłem: Nowe perspektywy. Szersze horyzonty. Erasmus+ | EKS 2021-2027 Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności w Polsce.

Kongres został uroczyście otworzony przez Mariyę Gabriel, komisarz UE ds. innowacji, badań, kultury, edukacji i młodzieży oraz dr Pawła Poszytka, dyr. Generalnego Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

- Budowanie systemu edukacji jest jak tworzenie utworu, zaczynamy go od fundamentów. W przypadku systemu edukacji Komisja Europejska przedstawiła nam cztery priorytety, które mają być podstawą naszych działań przez najbliższe lata. Pierwszy z nich to transformacja cyfrowa, drugi - włączanie osób wykluczonych społecznie, trzeci – szerzenie idei demokracji i czwarty – ekologia, klimat i zielony ład – podkreślił dr Paweł Poszytek. Dodał, że aby to się udało, ludzie muszą nadać priorytetom realny kształt. To w liderach leży siła napędowa polskiej edukacji.

Przewodniczący KRASP, rektor Politechniki Śląskiej Arkadiusz Mężyk podkreślił znaczenie unijnych priorytetów dla edukacji: - Te cztery obszary są kluczowe dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, otwartego, tolerancyjnego i odpowiedzialnego za los naszej planety.

Podczas obrad zaprezentowano kierunki zmian zmian w edukacji w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027 z uwzględnieniem priorytetów kluczowych dla przyszłości Europy. Odbyły się również równoległe sesje tematyczne Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. Zaprezentowane zostały przykłady konkretnych projektów, będących inspiracją do działań służących wyrównywaniu szans, a także przedstawione zostały  informacje dotyczące dodatkowych środków w programach na działania włączające oraz podane konkretne wskazówki, jak z nich skorzystać.

Podjęto również temat środowiska i walki ze zmianą klimatu
istoty i wagi problemu oraz wskazanie wyzwań i możliwości, które stoją przed edukacją jako siłą sprawczą zmian. Nie ma edukacji bez cyfryzacji, nie ma cyfryzacji bez edukacji – to motyw przewodni kolejnego spotkania. W czasie sesji zostały zaprezentowane programy wspierające dostępność i doskonalenie jakości cyfrowego uczenia się oraz zostanie omówiony wpływ transformacji cyfrowej na zmianę podejścia w edukacji.

Podczas Kongresu podkreślono istotne znaczenie aktywnego uczestnictwa w życiu politycznym i obywatelskim, wzmacnianie kompetencji społecznych i międzykulturowych. Podczas sesji Inicjatywa „Uniwersytety Europejskie” i plany jej rozwoju w latach 2022-2027 przedstawiciele polskich uczelni wchodzących w skład konsorcjów podzielili się swoimi doświadczeniami i wnioskami na temat znaczenia udziału w projekcie typu „Uniwersytet Europejski” dla ich instytucji.

Podczas Kongresu obchodzono również jubileusz 20-lecia konkursu European Language Label.

 

 

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt