MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Nieodłącznym elementem inauguracji roku akademickiego są immatrykulacje nowych studentów. Cieszy, że jest w tej grupie coraz więcej obcokrajowców. Są wśród nich nowi studenci Politechniki Śląskiej (zdjęcie powyżej): Salehe Anthony Mshana z Tanzanii, przyjęty na kierunek magisterski MSc Cognitive Technologies i Tanan Abdo Tahir z Etiopii, która będzie studiować na kierunku inżynierskim BSc Interdisciplinary studies: Control, Electronics, and Information Engineering (CEIE). Rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk podkreślił, że jednym z głównych celów uczelni jest wzrost liczby obcokrajowców wśród studentów i doktorantów oraz pozyskanie wybitnych naukowców. Łącznie w Polsce na koniec grudnia 2020 było 84.689 studentów obcokrajowców (w tabeli podajemy po raz pierwszy ich charakterystykę wg krajów pochodzenia).

Według zintegrowanych danych GUS, wśród studentów obcokrajowców najwięcej jest tradycyjnie Ukraińców (38.473 - spadek w stosunku do roku poprzedniego) i Białorusinów (9739 – wzrost w stosunku do roku poprzedniego) i studentów z Indii (2563 – spadek).

Wśród krajów, z których przyjechało na nas powyżej 1000 studentów są ponadto: Turcja (1973), China (1609), Rosja (1597), Hiszpania (1574), Kazachstan (1554), Uzbekistan (1546), Niemcy (1435), Azerbejdżan (1416), Czechy (1327), Norwegia (1321), Zimbabwe (1258) i Nigeria (1107). Łącznie przyjechali do nas studenci ze 188 krajów.

Należy zwrócić uwagę, że dane GUS obejmują nie tylko osoby kształcące się na studiach kończących się dyplomem, ale także studentów uczestniczących w co najmniej rocznej wymianie w ramach Erasmusa lub innych systemów mobilnościowych.

Szczegółowe dane dotyczące liczby obcokrajowców aktualnie studiujących w polskich uczelniach zostaną podane podczas konferencji Studenci Zagraniczni w Polsce, która odbędzie się w styczniu 2022 na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

Perspektywy

www.studyinpoland.pl

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt