MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Rektorzy poznańskich uczelni publicznych podpisali list intencyjny w sprawie poznańskiego uniwersytetu federacyjnego.

„Jesteśmy przekonani, że federacja stanie się zwieńczeniem wieloletniej współpracy naszych uczelni i będzie służyła jej dalszemu rozwojowi. Ta forma bliższej integracji przyczyni się do podniesienia rangi poznańskiego środowiska naukowego w kraju, w Europie i na świecie. Wyrażona w ten sposób jedność celów i działań będzie źródłem synergistycznego wzrostu osiągnięć naukowych i artystycznych naszych uczelni, a tym samym całego środowiska naukowego miasta Poznania” - napisano w treści dokumentu, w którym wskazany został także główny obszar działalności sfederowanej uczelni: badania naukowe i działalność artystyczna, kształcenie doktorantów, nadawanie stopni i tytułów naukowych, promocja oraz komercjalizacja wyników działalności naukowej.

Podpisanie listu intencyjnego w sprawie poznańskiego uniwersytetu federacyjnego odbyło się w piątek w Gabinecie Rektora UAM, tuż przed uroczystą inauguracją nowego roku akademickiego 2021/2022.

Sygnatariuszami listu jest osiem poznańskich uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Politechnika Poznańska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu oraz Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu.

Rektorka UAM prof. Bogumiła Kaniewska zaznaczyła w piątek, że „trwają intensywne prace nad wypracowaniem porozumienia, na podstawie którego powstanie federacja, która będzie miała silniejszy głos niż pojedyncze uczelnie”.

„Podkreślam, że tożsamość i dorobek żadnej z uczelni nie zostanie pominięty, wszyscy zachowują swoją odrębność finansową i organizacyjną. Ale sfederowana jednostka będzie ewaluowana we wszystkich dziedzinach i niemal wszystkich dyscyplinach naukowych. Z ponad stutysięczną rzeszą studentów zdecydowanie będzie największym ośrodkiem akademickim w Polsce” – wskazała Kaniewska.

Przewodniczący Centrum Integracji i Rozwoju prof. Andrzej Lesicki, koordynator działań federacyjnych, wskazał, że „teraz przygotowany zostanie statut federacji tak, by po spodziewanej w roku 2022 ewaluacji osiągnięć naukowych doszło do podpisania dokumentu powołującego federację”.

„Zgodnie uważamy, że federacja jest formą wzmacniającą więzi pomiędzy uczelniami, która może przynieść naukową rangę ośrodka poznańskiego. Jednocześnie ta forma współpracy pozwoli wszystkim uczelniom zachować ich dotychczasową odrębność i tradycję, wyzwalając nową energię w dążeniu do doskonałości naukowej i opartej na niej wysokiej jakości kształcenia” – zaznaczył Lesicki.

 

Źródło: https://naukawpolsce.pap.pl

1.10.2021

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt