MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Zasadniczy wkład uczelni w poszerzanie perspektyw, od których zależą przyszłe losy młodych inżynierów, ujęte zostało w haśle: „Kierunek na przyszłość”. Uruchomienie witryny jest elementem premiery nowej identyfikacji wizualnej, która stanowi odpowiedź na zmieniający się świat oraz potrzeby nowoczesnej komunikacji z partnerami uczelni – pracownikami, naukowcami, studentami oraz środowiskiem biznesowym.

Znak, który jest zapisem literniczym, najlepiej odda charakter, cel i misje spoczywająca na Politechnice Częstochowskiej. Towarzyszące mu elementy graficzne podkreślają frazę „tech”, odwzorowując przytoczoną dewizę w wyrazisty i przekonywujący sposób.

Nowa identyfikacja wizualna

Poszczególne znaki wydziałów również uległy zmianie, mają odrębną kolorystykę oraz element graficzny charakterystyczny dla danej dziedziny. Trzeba podkreślić, że nowy system identyfikacji wizualnej nie zmienia oficjalnej nazwy uczelni, nie zmienia jej sztandaru, pieczęci oraz wzoru dyplomów, nie zmienia także insygniów władz uczelni i wydziałów. Jest on natomiast nowym językiem wizualnym, dostosowanym do potrzeb środowisk, z którymi uczelnia prowadzi codzienną komunikację, a także do kanałów, w których komunikacja wizualna uczelni jest prowadzona, szczególnie mediów elektronicznych.

Źródło: https://pcz.pl/aktualnosci

1.10.2021

 

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt