MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Uniwersytet Gdański uruchomi w nadchodzącym roku akademickim co najmniej sześć nowych kierunków studiów. Będą to m.in. iberystyka i etnofilologia kaszubska, unikatowe zdaniem uczelni studia z zarządzania instytucjami artystycznymi oraz sinologia.

O uruchomieniu nowych kierunków poinformowała PAP rzeczniczka prasowa uczelni, Beata Czechowska-Derkacz. Jak wyjaśniła, oprócz wymienionych czterech kierunków oferta uczelni poszerzy się w najbliższym roku akademickim także o studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe oraz pedagogika wczesnej edukacji.

W planach jest także uruchomienie kierunku kryminalistyka, ale ostateczna decyzja senatu uczelni w tej sprawie jeszcze nie zapadła – mówi rzeczniczka.

Czechowska-Derkacz wyjaśniła, że tak duża liczba nowych kierunków wynika z dostosowywania się uczelni do potrzeb rynku edukacyjnego, ale też z chęci poszerzenia swojej oferty tak, by w obliczu niżu demograficznego, pozyskać jak najwięcej studentów.

Jak poinformowała rzeczniczka studia z zarządzania instytucjami artystycznymi będą miały unikatowy charakter ze względu na fakt, iż uczelnia prowadzić je będzie we współpracy z Gdańskim Teatrem Szekspirowskim oraz Państwowym Policealnym Studium Wokalno-Aktorskim im. Danuty Baduszkowej w Gdyni. Czechowska-Derkacz zaznaczyła, że dzięki współpracy z tymi instytucjami studenci będą mogli w ramach nauki brać np. udział w praktycznym organizowaniu różnego typu przedsięwzięć kulturalnych.

Wyjaśniła też, że na kierunku ruszą dwie specjalności: menadżerska i sceniczno-menadżerska. W drugim przypadku nacisk położony zostanie na praktyczne umiejętności sceniczne, w których zdobyciu pomogą studentom wykładowcy gdyńskiego Studium Wokalno-Aktorskiego.

Z założenia absolwent tej specjalności ma być aktorem, który będzie w stanie jednocześnie radzić sobie z zarządzaniem – mówi Czechowska-Derkacz.

Także sinologia ma być na UG kierunkiem unikatowym w skali kraju. Specyfika tych studiów ma polegać na tym, że w ich programie – obok nauki języka i wiedzy o kulturze oraz historii Chin, umieszczono zestaw zajęć mających dać absolwentom wiedzę o realiach politycznych, kulturalnych i ekonomicznych kraju. Jak wyjaśniła rzeczniczka uczelni, studia te mają przygotowywać np. do prowadzenia interesów z chińskimi firmami.

Na studiach iberystycznych, które poszerzą ofertę lingwistyczną uczelni, studenci będą mieli do wyboru dwie specjalności: translatoryczną – przygotowującą do pracy w charakterze tłumacza – oraz międzykulturową – ukierunkowaną na przyszłych pracowników instytucji związanych z kulturą i polityką krajów hiszpańskojęzycznych.

Z kolei etnofilologia kaszubska ma – oprócz znajomości języka, zapewnić wiedzę dotyczącą historii i geografii Kaszub oraz obyczajowości, kultury, folkloru i literatury powstałej w tym języku. Poruszane też będą kwestie tożsamości regionalnej i statusu języka kaszubskiego oraz dialektów i gwar w nim występujących. Studia te uruchomione zostaną przede wszystkim z myślą o przyszłych pracownikach oświaty oraz regionalnych instytucji kulturalnych.

Na wszystkich uruchamianych w roku akademickim 2013/14 kierunkach uczelnia oferuje studia pierwszego stopnia.

Źródło: PAP Nauka w Polsce

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt