MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Inauguracja nowego roku akademickiego na Politechnice Śląskiej połączona była z nadaniem tytułu doktora honoris causa prof. Jurijowi Bobalo, rektorowi Politechniki Lwowskiej. Rektor prof. Arkadiusz Mężyk podkreślił, że jednym z głównych celów uczelni jest stały wzrost liczby obcokrajowców wśród studentów, doktorantów i pracowników oraz pozyskanie wybitnych naukowców.

W przemówieniu inauguracyjnym rektor Politechniki Śląskiej, prof. Arkadiusz Mężyk nawiązał do wejścia w życie nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w której ocena jakości działalności naukowej, oparta będzie na nowych zasadach.

– Po raz pierwszy zostanie oceniona działalność naukowa dyscyplin, a nie, jak było do tej pory, wydziałów. Porównywane będą osiągnięcia naukowców, którzy reprezentują tę samą dyscyplinę nauki, ale niekoniecznie ten sam wydział. Będzie to oznaczało dla niektórych szkół wyższych obniżenie kategorii naukowej niektórych dyscyplin, a tym samym utratę uprawnień do nadawania stopni naukowych i konieczność zawieszenia działalności szkół doktorskich w zakresie tych dyscyplin. Dlatego jeszcze bardziej niż trzy lata temu, gdy wchodziła w życie nowa ustawa, będziemy potrzebowali solidarności i mobilizacji całego środowiska akademickiego – powiedział prof. Arkadiusz Mężyk. 

Rektor Mężyk podkreślił, że w ciągu minionego roku akademickiego uczelnia wdrożyła pakiet 30 programów projakościowych motywujących do doskonalenia badań naukowych, pozyskiwania źródeł finansowania. Nastąpił znaczący wzrost liczby publikacji i cytowań. W najbliższym czasie w zabrzańskim kampusie uczelni powstanie Europejskie Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia. Będą w nim prowadzone badania m.in. z zakresu inżynierii biomedycznej i materiałowej.

Podczas uroczystości Pol. Śląska nadał tytuł doktora honoris causa prof. Jurijowi Bobalo, rektorowi Politechniki Lwowskiej. Profesor otrzymał ten zaszczytny tytuł m.in. za inicjowanie nowoczesnych rozwiązań dotyczących polityki jakości w szkolnictwie wyższym, integrację środowiska naukowego Polski i Ukrainy a także zaangażowanie w rozwój współpracy naukowej i dydaktycznej.

Prof. Jurij Bobalo wygłosił wykład inauguracyjny.– Chciałem podziękować za tak wysoką ocenę mojej działalności i za nadanie mi zaszczytnego tytułu Doctora Honoris Causa Politechniki Śląskiej. Jestem wdzięczny moim kolegom z Polski za możliwość przemówienia do Państwa w moim ojczystym języku ukraińskim. Nasze dzisiejsze spotkanie potwierdza, że nasza współpraca jest coraz bardziej skuteczna i owocna – mówił prof. Jurij Bobalo. 

 

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt