MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Naukę na Uniwersytecie Łódzkim rozpoczęło około 10 000 studentów, kolejne 16 000 będzie ją kontynuować. Do przeszło trzydziestotysięcznej społeczności UŁ, dzięki konkursowi IDUB, dołączyło ponad 40 naukowców z całego świata. To największy „transfer” w historii uczelni.

- Bądźcie otwarci na świat. Szukajcie dla siebie szans i możliwości. Dołączajcie do zespołów badawczych. Korzystajcie ze skierowanych do doktorantów i studentów programów grantowych. Poszukujcie mentorów i czerpcie z ich wiedzy. Jesteście przyszłością naszej uczelni – mówiła rektor Uniwersytetu Łódzkiego prof. Elżbieta Żądzińska. 

W swoim przemówieniu rektor Elżbieta Żądzińska mówiła m.in. o nowej Strategii UŁ na lata 2021-2030. Jej główne założenie to osiągnięcie przez Uniwersytet Łódzki statusu uczelni badawczej o silnej pozycji naukowej w kraju i Europie. Rektor Uniwersytetu Łódzkiego zachęcała studentów do podejmowania wysiłków badawczych już od pierwszych lat studiów, to jedna z recept na sukces. Inną jest stałe podążanie za pięcioma wartościami Uniwersytetu Łódzkiego, które wpisane są w rzeczoną Strategię. Są nimi: odwaga, ciekawość, zaangażowanie, współpraca i szacunek.

Gościem specjalnym był profesor Andrzej Jajszczyk z AGH w Krakowie, fizyk, wybitny badacz, wiceprzewodniczący Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council). W wystąpieniu pt. „Odważnie sięgamy po ważne – droga do sukcesu w nauce” przedstawiał możliwości, jakie daje zdobycie grantu ERC. - Praca naukowca musi być ciężka i systematyczna. To prawda, że czasami wielkie odkrycia pojawiają się przez przypadek, przy okazji prowadzenia badań na temat niezwiązany z obszarem późniejszego wielkiego odkrycia, ale niezmiennie - zauważenie tego przypadku, tego zbiegu okoliczności, jest możliwe tylko dla tych, którzy prezentują taki poziom. Grant ERC oznacza, po pierwsze, że odnieśliśmy już jakieś sukcesy naukowe na swoim szczeblu kariery, ale również grant ten daje ogromną szansę na uzyskanie jeszcze większych sukcesów naukowych – mówił prof. Andrzej Jajszczyk. 

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt