MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Aktualnie na Uniwersytecie Jagiellońskim realizowanych jest ponad 1200 projektów na łączną kwotę 1,171 mld zł, w tym 1080 o charakterze badawczym na kwotę około 928 mln zł, poinformowano podczas inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Jagiellońskim.

- Bądźcie czujni w zetknięciu z kłamstwem, powracajcie do podstawowych znaczeń słów, takich jak wolność, równość, solidarność, dialog, pamiętajcie, że Uniwersytet Jagielloński pragnie Wam przekazać nie tylko wiedzę, ale określone wartości – zaapelował rektor uczelni, Jacek Popiel.Rektor Popiel podkreślił również znaczenie dofinansowania dużych ośrodków akademickich: - Jako rektor UJ jestem za rozwojem uczelni w mniejszych ośrodkach akademickich, ale nie akceptuję ostatnio dość często wypowiadanego przekonania, że pora skończyć z  przeznaczaniem największych środków na uczelnie Warszawy, Krakowa, Poznania. Jeśli taka miałaby być wizja polskiej nauki, to proszę przestać posługiwać się argumentem, że polskie uczelnie są na dalekich miejscach w rankingach.

Przedstawiając bieżącą sytuację uczelni, prof. Popiel podkreślił, że po raz kolejny uniwersytet okazał się najlepszą polską uczelnią w rankingu „Perspektyw”. Wraz z paroma innymi uczelniami krajowymi UJ znalazł się także na liście szanghajskiej oraz jest obecny w innych najpoważniejszych zestawieniach światowych uczelni. Wspomniał także, że w czerwcu bieżącego roku przyjęta została „Strategia rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego do 2030 r.”. Dyskusje poprzedzające uchwalenie dokumentu uświadomiły wszystkim, że bez stabilnej wizji polskiego szkolnictwa wyższego trudno będzie realizować ambitne cele, które sobie wyznacza UJ.

Wykład inaugurujący 658. rok akademicki na Uniwersytecie Jagiellońskim, zatytułowany "Spojrzenie psychoterapeuty na współczesne pandemie" wygłosił prof. Bogdan de Barbaro.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt