MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Ponad 21 tys. studentów rozpoczęło rok akademicki na Politechnice Wrocławskiej, w tym prawie 550 studentów obcokrajowców. W trakcie uroczystości tytuł doktora honoris causa uczelni otrzymał dr inż. Rafał Dutkiewicz, prezydent Wrocławia w latach 2002-2018.

Rektor Politechniki Wrocławskiej prof. Arkadiusz Wójs zwrócił uwagę, że pomimo wielu trudności udało się zrealizować wiele przedsięwzięć niezbędnych dla rozwoju uczelni. Uruchomiono m.in. trzy programy: Primus, Secundus i Tertius – dla młodych naukowców, dla najlepiej publikujących i dla tych, którzy realizują granty, powołano Academię Iuvenum, w skład której weszło 24 młodych naukowców oraz ustanowiono status professor magnus, przyznawany wybitnym profesorom naszej uczelni, będących mistrzami i autorytetami naukowymi dla młodych badaczy. Równolegle toczyły się prace nad przeorganizowaniem struktury akademickiej.

Obecnie trwają natomiast prace m.in. nad nową strategią PWr. Rektor Arkadiusz Wójs zaznaczył, że wszystkie te działania mają budować uczelnię otwartą, europejską, nowoczesną, ale też żywą, radosną i młodą duchem, umysłem i nastawieniem do pracy. – Bardzo zależy mi na tym, byśmy budowali ją wspólnie: badacze i administracja, studenci i nauczyciele, w dialogu i wzajemnym poszanowaniu naszych osobistych, często różnych wartości. Mocno się staram, by wszystkie nasze działania były transparentne, a decyzje były efektem poważnych rozmów, opartych o argumenty – zapewnił rektor.

W trakcie uroczystości tytuł doktora honoris causa Politechniki Wrocławskiej otrzymał dr Rafał Dutkiewicz, prezydent Wrocławia w latach 2002-2018. Najwyższą godność honorową uczelni przyznano mu w uznaniu „ogromnych osiągnięć w działalności społecznej, działań na rzecz integracji dolnośląskiego i wrocławskiego środowiska akademickiego oraz w uznaniu zasług dla Politechniki Wrocławskiej”.

Dr Rafał Dutkiewicz wygłosił wykład inauguracyjny pt. „O solidarności, o tym, co międzynarodowe i o uniwersytetach”. – Tutaj byłem immatrykulowany, tutaj odbierałem dyplom ukończeni studiów z wyróżnieniem, to na Politechnice Wrocławskiej chciałem się doktoryzować, ale na przeszkodzie stanął stan wojenny. Zatem dopiero dzisiaj zakończyła się moja akademicka edukacja – powiedział dr Rafał Dutkiewicz.

Medal za Wybitne Zasługi dla Rozwoju Politechniki Wrocławskiej otrzymał prof. Tadeusz Więckowski, rektor PWr w latach 2008-2016. Złotą odznakę z Brylantem PWr wręczono Cezaremu Przybylskiemu, marszałkowi Województwa Dolnośląskiego. Przyznano również Medale Komisji Edukacji Narodowej oraz nagrody specjalne rektora Docendo Discimus.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt