MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Nowy rok akademicki w roku jubileuszu uczelni rozpoczęło niemal 10 tysięcy studentów, w tym pierwszy rok studiów – 3000 studentów. W grupie tej blisko 800 z nich stanowią kandydaci na żołnierzy zawodowych. Aktualnie prowadzonych jest w Akademii 9 dużych inwestycji budowlanych.

Rektor-Komendant WAT płk prof. Przemysław Wachulak w swoim przemówieniu inauguracyjnym podsumował ostatni rok akademicki i nakreślił główne obszary rozwoju uczelni. Silną stronę Akademii stanowi jej działalność naukowo-badawcza. Dowodzą tego liczne publikacje oraz projekty naukowe i programy badawczo-rozwojowe, w których WAT uczestniczy. - W 2020 roku nasza kadra opublikowała ponad 700 artykułów naukowych, z których 657 ukazało się w wysoko punktowanych czasopismach, co oznacza wzrost o 38 % w stosunku do roku 2019 (475). Rozpoczęliśmy realizację ponad 140 nowych projektów naukowych finansowanych ze źródeł krajowych i zagranicznych. Obecnie w Akademii realizowanych jest ponad 400 prac o charakterze badawczo-rozwojowym. Wiele z nich ma znaczenie strategiczne, nakierowane na zaspokojenie potrzeb rozwojowych i modernizacyjnych polskich Sił Zbrojnych, na przykład 11 nowo otrzymanych projektów SZAFIR z NCBR – powiedział płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak.

Aktualnie prowadzonych jest w Akademii 9 dużych inwestycji budowlanych na kwotę prawie 311 milionów złotych  (częściowo dofinansowanych z dotacji celowych MON). Tylko w bieżącym roku zaplanowano 51 zadań inwestycyjnych na kwotę około 93 milionów złotych, w tym na 31 milionów złotych w ramach dotacji Ministerstwa Obrony Narodowej. Takim zadaniem jest np. Radiowe Centrum Naukowo-Dydaktyczne.

W planach jest również budowa m.in. Centrum Innowacji i Cyberbezpieczeństwa Wydziału Cybernetyki i kompleksu dydaktycznego WAT z przeznaczeniem dla Wojskowego Ogólnokształcącego Liceum Informatycznego. Inwestycje te pozwolą rozszerzyć zakres działalności naukowej i dydaktycznej uczelni, wspierając jednocześnie jej rozwój. Rektor-komendant WAT zaznaczył, że w planach jest też m.in. dalsza informatyzacja uczelni oraz kolejne działania inwestycyjne, a także zwiększenie liczby zgłoszeń patentowych oraz opracowanie nowych anglojęzycznych programów studiów.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt