MegaBaza edukacyjna Perspektywy®
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Politechnika Łódzka

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

MIĘDZYWydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Studiuj na zdrowie!

Wobec złożoności problemu wykraczającego poza ramy medycyny, jakim jest zdrowie na poziomie populacji, zapobieganie chorobom, polepszanie jakości życia, promowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej, pojawiła się potrzeba kształcenia wyspecjalizowanych ekspertów z dziedziny zdrowia publicznego.

Co po studiach:
Absolwenci posiadają kompetencje do zajmowania stanowisk wykonawczych oraz pełnienia różnorodnych funkcji związanych z promocją i ochroną zdrowia w:

 • zakresie zarządzania i promocji zdrowia w zakładach opieki zdrowotnej;
 • administracji rządowej (na poziomie centralnym oraz wojewódzkim) oraz samorządowej;
 • sektorze edukacji;
 • nadzorze sanitarno-epidemiologicznym;
 • instytucjach akademickich i badawczych;
 • instytucjach ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych;
 • instytucjach działających na rzecz ochrony środowiska naturalnego;
 • Systemie Ratownictwa Medycznego;
 • organizacjach pozarządowych;
 • branży farmaceutycznej w działach promocji zdrowia przy tworzeniu programów edukacyjnych i profilaktycznych, na stanowiskach przedstawicieli medycznych;
 • mediach (promocja zdrowia, edukacja prozdrowotna);
 • zakresie realizacji programów finansowanych ze środków UE;
 • sektorze ubezpieczeń zdrowotnych i zarządzania ryzykiem;
 • zarządzaniu zmianą w procesie przekształceń istniejących zakładów opieki zdrowotnej.

Dlaczego warto?

 • 5 ciekawych specjalności:
  - promocja zdrowia
  - organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
  - epidemiologia, statystyka i informatyka medyczna
  - ubezpieczenia zdrowotne i pielęgnacyjne
  - medycyna ratunkowa i zarządzanie kryzysowe - unikatowa w skali kraju propozycja dla absolwentów ratownictwa medycznego
 • bogaty program studiów - podstawy różnych dziedzin medycyny, nauk społecznych, prawa, ekonomii
  i zarządzania, wiedza z dziedziny ustawodawstwa krajowego i UE związanego z ochroną zdrowia
 • praca na stanowiskach administracyjnych i menedżerskich w zakładach opieki zdrowotnej i instytucjach związanych z promocją i ochroną zdrowia
Kontakt:
Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Dział Rekrutacji:
pl. Hallera 1
tel.: (42) 272 51 77, (42) 272 51 78, (42) 272 51 79, (42) 272 51 80
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.naukiozdrowiu.umed.pl
90-647  Łódź

Program studiów:

podstawy mikroekonomii, organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia, promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, polityka społeczna i zdrowotna, zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia, ekonomika i finansowanie w ochronie zdrowia

Zasady przyjęć:

specjalność: medycyna ratunkowa i zarządzanie kryzysowe - rozmowa kwalifikacyjna z ratownictwa medycznego i zdrowia publicznego.

Wymagany jest dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ratownictwo medyczne lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim.

specjalność: promocja zdrowia; organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia; epidemiologia, statystyka i informatyka medyczna; ubezpieczenia zdrowotne i pielęgnacyjne - rozmowa kwalifikacyjna.

Wymagany jest dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia bądź jednolitych magisterskich z obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu lub nauk o kulturze fizycznej.© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!