MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

REKLAMA


REKLAMA


- Społeczna odpowiedzialność nie jest dla nas modnym sposobem promocji czy obecności w przestrzeni publicznej, ale prawdziwym zobowiązaniem – podkreślił rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie prof. Piotr Wachowiak podczas inauguracji nowego roku akademickiego.

13 października 2021 r. nowy rok akademicki 2021/2022 uroczyście rozpoczęto w Auli Głównej SGH z udziałem władz rektorskich i administracyjnych oraz części społeczności akademickiej. - Mam zaszczyt i przyjemność powitać Państwa na inauguracji roku akademickiego 2021/2022 w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Dzień ten jest ważny dla naszej wspólnoty z jeszcze jednego powodu – oto rozpoczynamy obchody jubileuszu SGH. Dokładnie 115 lat temu – 13 października 1906 roku – miała miejsce pierwsza inauguracja Prywatnych Kursów Handlowych Męskich, które zapoczątkowały wspaniałą historię naszej uczelni. Wykład inauguracyjny na temat doktryn ekonomicznych wygłosił wówczas Jan Kucharzewski, późniejszy szef pierwszej Rady Ministrów Królestwa Polskiego, działającej na przełomie 1917 i 1918 roku – przypomniał rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie prof. Piotr Wachowiak

Rektor Piotr Wachowiak zwrócił uwagę na społeczną odpowiedzialność uczelni, która jest dla SGH „prawdziwym zobowiązaniem”, a także respektowanie wartości zawartych w Kodeksie Etyki SGH. – Misja uczelni jest spełniona wtedy, gdy prowadzone są w nich badania przynoszące korzyści w postaci postępu społecznego i gospodarczego. W Szkole Głównej Handlowej jest to zarazem zasada określająca sposób działania, jak i cel. Kształtując studentów, prowadząc działalność naukową chcemy brać czynny udział w rozwoju społecznym, w budowaniu gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach. Chcemy przyjąć rolę wiodącego partnera w podejmowaniu inicjatyw o strategicznym znaczeniu (…). Obrana przez nas droga jest w pełni zgodna z zasadami społecznej odpowiedzialności i nauki, którą uczyniliśmy jednym z najważniejszych elementów strategii SGH na lata 2022-2032.

Na koniec rektor SGH zwrócił się do nowych studentów i doktorantów słowami: - Poszukujcie zawsze prawdy opartej na rzetelnych badaniach, a nie na domysłach i opiniach. Postępujcie uczciwie i szanujcie innych. To są podstawowe wartości SGH. Na sztandarze Liceum im. S. Sempołowskiej w Warszawie, do którego uczęszczałem, widnieje napis: „Twą wartością czyny Twoje”. Jestem przekonany, że dewiza ta jest ponadczasowa i wszyscy powinniśmy wziąć ją sobie do serca. Osiąganie celów jest bardzo ważne, ale równie ważny jest sposób, w jaki się tego dokonuje. Czasami sama droga jest ważniejsza niż cel - powiedział prof. Wachowiak.

Prorektor ds. rozwoju, prof. Roman Sobiecki, rektor Piotr Wachowiak i rektor Marek Rocki wręczyli przewodniczącemu Rady Programowej Forum Ekonomicznego Zygmuntowi Berdychowskiemu medal „Za zasługi dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie”.

Uroczystości zakończył wykład inauguracyjny „Gospodarka w czasie pandemii”, który wygłosiła prof. dr hab. Elżbieta Adamowicz. W inauguracji uczestniczył m.in. sekretarz stanu z Kancelarii Prezydenta RP Adam Kwiatkowski oraz Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki.

http://www.sgh.waw.pl/

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!