MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

REKLAMA


REKLAMA


Prof. Marian Gorynia z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu został nowym prezesem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Zastąpił prof. Elżbietę Mączyńską ze Szkoły Głównej Handlowej, która pełniła tę funkcję od 2005 roku.

Nowe władze wybrano 18 października na XXII Krajowym Zjeździe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Prof. Marian Gorynia jest dziewiątym prezesem PTE od momentu powstania organizacji w 1921 roku.

Studia magisterskie ukończył w 1980 roku na ówczesnej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Od początku kariery zawodowej nierozerwalnie związany ze swoją Alma Mater, gdzie przeszedł wszystkie szczeble awansu zawodowego. Rozpoczął w 1983 roku od asystentury w Instytucie Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. Po obronie doktoratu w 1985 roku awansował na stanowisko starszego asystenta, by rok później objąć stanowisko adiunkta w tymże instytucie. Po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych został w 1998 roku mianowany na stanowisko profesora AE w Poznaniu. W 2000 roku otrzymał tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych. W latach 1999–2002 sprawował funkcję prodziekana Wydziału Zarządzania, następnie, przez dwie kadencje, był prorektorem ds. nauki i współpracy z zagranicą, by w roku 2008 objąć stanowisko rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (do 2016 r.).

W swoich pracach badawczych zajmuje się konkurencyjnością przedsiębiorstw, strategiami przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym, strategiami inwestorów zagranicznych w Polsce, ekspansją firm polskich na rynki międzynarodowe, mezoekonomią oraz polityką wspierania konkurencyjności.

Jest członkiem Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Wchodzi w skład Komitetu Redakcyjnego czasopisma Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN „Studia Ekonomiczne”, Komitetu Redakcyjnego „Ekonomisty”, Komitetu Redakcyjnego „Gospodarki Narodowej”, Komitetu Redakcyjnego „Zeszytów Naukowych PTE”, Komitetu Redakcyjnego serii wydawniczej ‚Raporty CASE’, Rady Programowej pisma „Problemy Zarządzania” – Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Editorial Review Board of „Journal of Transnational Management”, a także Editorial Board of „International Journal of Institutional Governance”. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, Academy of International Business, European International Business Academy, a także International Management Development Association.

W latach 2017–2020 był członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, gdzie pełnił również funkcję zastępcy przewodniczącego. W 2019 roku został wybrany na członka Rady Doskonałości Naukowej na lata 2020–2023 (pełni również funkcję zastępcy przewodniczącego).

Serdecznie gratulujemy!
Perspektywy

Źródło: https://forumakademickie.pl

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!