MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

REKLAMA


REKLAMA


Na Politechnice Lubelskiej oficjalnie rozpoczęła działalność Polska Unia Metrologiczna. Współpracę w jej ramach zadeklarowało już około 50 podmiotów. 

Polska Unia Metrologiczna została utworzona 30 sierpnia br. Jej biuro znajduje się na Politechnice Lubelskiej. Uczelnia na ten cel otrzymała ponad 1,3 mln zł z Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Głównym celem Unii jest integracja polskich instytucji zajmujących się metrologią. Chcemy wspólnie w sposób efektywny zarządzać przepływem informacji, nie tylko o charakterze intelektualnym i naukowym, ale również o posiadanym i możliwym do wykorzystania zapleczu badawczym. Takie scentralizowanie umożliwi skuteczną wymianę myśli, rozwój kadry, racjonalny rozwój zaplecza naukowo-badawczego i skuteczną współpracę z otoczeniem społeczno-biznesowym – mówił rektor Politechniki Lubelskiej prof. Zbigniew Pater.

Jak podkreślił prezes Głównego Urzędu Miar prof. Jacek Semaniak, to szczególny czas dla polskiej metrologii. – Musimy rozwijać nasze potencjały w warunkach współpracy, abyśmy mogli podejmować takie inicjatywy, które niejednokrotnie będą przerastać możliwości pojedynczej jednostki. Nasza współpraca sprawi, że staniemy się w wymiarze krajowym bezkonkurencyjni, a na arenie międzynarodowej konkurencyjni.

Działania Polskiej Unii Metrologicznej koncentrować się będą m.in. na współpracy z przemysłem i otoczeniem biznesowym. Ten obszar jest niezwykle pożądany przez przedsiębiorców, szczególnie tych nieposiadających odpowiedniego zaplecza i infrastruktury metrologicznej.

Głównym zadaniem, które będziemy realizować, będzie przeprowadzenie inwentaryzacji stanu aparaturowego metrologii w Polsce pod hasłem „Powszechny spis metrologiczny”. Pozwoli to na stworzenie bazy infrastruktury, dzięki czemu szybko i skutecznie będziemy mogli realizować prace badawcze w określonych instytucjach i laboratoriach – poinformował dyrektor biura Polskiej Unii Metrologicznej prof. Jerzy Józwik.

Ponadto naukowcy opracują i zaczną wdrażać system wsparcia kadry. Będzie on obejmował staże dla młodych pracowników nauki, w tym także studentów, pomoc przy doktoratach wdrożeniowych, udział w badaniach, kursach i szkoleniach z zakresu metrologii.

Obecny na spotkaniu Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek poinformował o nowym programie o nazwie PUMA, który powstał dzięki współpracy ministerstwa oraz Głównego Urzędu Miar. – Nabór wniosków do tego programu rozpocznie się już 2 listopada br. Na ten program, mający wspierać działalność naukowo-badawczą w zakresie metrologii, ministerstwo przeznacza 20 mln zł.

O głównych założeniach tego programu mówił wiceprezes Głównego Urzędu Miar dr Andrzej Kurkiewicz: – Program będzie wspierał realizację projektów służących: podniesieniu poziomu kompetencji instytucji metrologicznych, wzmocnieniu kapitału intelektualnego, zwiększeniu konkurencyjności gospodarki, rozwoju nowoczesnych technologii, stymulowanie rozwoju metrologii, w szczególności w obszarach zdrowia, środowiska i energii, zaawansowanych technik pomiarowych oraz rozwoju technologii cyfrowych.

 

Źródło: https://www.pollub.pl

19.10.21

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!