MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

REKLAMA


REKLAMA


Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji dr n. med. Roman Topór-Mądry i Rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie prof. Bogusław Machaliński podpisali porozumienie o współpracy. 

W oparciu o ustawowe i swoje statutowe zadania strony działać będą w przestrzeni zdrowia publicznego na rzecz rozwoju systemu ochrony zdrowia. Współpraca koncentrować się będzie na wymianie wiedzy i doświadczeń, a także realizacji wspólnych projektów badawczo-rozwojowych i szkoleniowych w obszarze medycyny i farmacji.

- Ta współpraca to wielkie wyróżnienie i szansa na dalszy rozwój naukowy w PUM. A wysokie notowanie w ogólnopolskim rankingu uczelni w kategorii efektywność naukowa uwiarygadniają nas jako godnego partnera Agencji. – mówi rektor PUM, prof. Bogusław Machaliński – Wierzę, że nasza partycypacja w działalności Agencji pozwoli naukowcom naszej Alma Mater jeszcze bardziej rozwinąć skrzydła w aspekcie naukowym, ale także i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

AOTMiT wraz z PUM-em inicjować i prowadzić będą ponadto analizy oraz prace rozwojowe w zakresie oceny technologii medycznych, czy założeń do realizacji świadczeń opieki zdrowotnej.

W PUM siedzibę będzie mieć Zespół Zamiejscowy Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Szczecinie. Już w przyszłym tygodniu ruszają szkolenia realizowane przez AOTMiT, które naukowcom i dydaktykom PUM pozwolą bliżej poznać charakter współpracy i nowe możliwości.

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji jest opiniodawczo-doradczą jednostką organizacyjną, wspomagającą ministra zdrowia w procesie podejmowania decyzji dotyczących finansowania świadczeń lekowych i nielekowych w systemie ochrony zdrowia. AOTMiT dostarcza ministrowi niezbędnych danych oraz informacji, stanowiących wsparcie w procesie podejmowania wyżej wymienionej decyzji.

Źródło: www.pum.edu.pl

19.10.21

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!