MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

REKLAMA


REKLAMA


Uniwersytet Warszawski jako pierwsza uczelnia w Polsce przyłączył się do wspieranej przez Organizację Narodów Zjednoczonych inicjatywy „Race to Zero”.

Globalna kampania „Race to Zero” zrzesza przedsiębiorstwa, miasta, regiony, a także instytucje edukacyjne, finansowe i z zakresu ochrony zdrowia, które mają wspólny cel: stworzenie i realizacja przejrzystych planów działania służących ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych, zgodnie z założeniami porozumienia paryskiego (Paris Agreement).

Kampania „Race to Zero for Universities and Colleges” jest realizowana we współpracy z EAUC (the Alliance for Sustainability Leadership in Education), Second Nature i Programem Środowiskowym ONZ (UN Environment).

Poprzez dołączenie do inicjatywy UW zobowiązał się do spełnienia kryteriów ustanowionych przez Expert Peer Review Group, w skład której wchodzą eksperci z całego świata. Szczegółowe kryteria można znaleźć tutaj >> Sygnatariusze „Race to Zero” deklarują m.in. podjęcie działań na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Plan działania

W obliczu zmiany klimatu i wyzwań z nią związanych zespół rektorski ds. ekologii oraz kryzysu klimatycznego Uniwersytetu Warszawskiego przygotował dokument przedstawiający strategiczne „kamienie milowe”, które uczelnia chce osiągnąć w najbliższych latach. „Agenda na rzecz klimatu i zrównoważonego rozwoju” nawiązuje do przyjętych przez ONZ Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Źródło: https://www.uw.edu.pl

19.10.21

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!