MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

REKLAMA


REKLAMA


Najstarsza polska uczelnia morska – Uniwersytet Morski w Gdyni – ewoluowała od szkoły kształcącej pierwsze kadry morskie do pozycji ważnego, uznanego w świecie ośrodka kształtowania opinii i określania tendencji rozwojowych w dziedzinie nauk związanych z transportem i edukacją morską, także bezpieczeństwem na morskich szlakach transportowych.

Pobierz .pdf

Od początku istnienia uczelni jej rola, znaczenie i pozycja stale rosły, a wraz z tym podnosił się jej status i zmieniała się oficjalna nazwa.

Jesteśmy dzisiaj nie tylko uniwersytetem, ale też ośrodkiem badawczo-naukowym. W strukturach naszego uniwersytetu funkcjonuje Instytut Morski, jednostka naukowo-badawcza prowadząca od 70 lat prace badawcze i wdrożeniowe dla przemysłu gospodarki morskiej. Zatrudniamy ponad 8 tys. pracowników. Studiuje u nas ponad 4400 studentów. Kształcimy na 4 wydziałach, 9 kierunkach, 42 specjalnościach z zakresu m.in. nawigacji, transportu morskiego, elektrotechniki, elektroniki, automatyki, informatyki, inżynierii mechanicznej, nauk o jakości, zarządzania oraz logistyki.

Naszym wyróżnikiem i powodem do dumy jest również unikatowy model kształcenia, w którym staramy się utrzymać równowagę pomiędzy teorią a praktyką. Nie moglibyśmy się nim szczycić bez nowoczesnych laboratoriów i symulatorów, akredytowanych pracowni badawczych oraz naszych statków szkoleniowych.

Dynamiczny rozwój technologii offshorowych i rynku offshore w Europie i na świecie determinują podjęcie działań w obszarze morskiej energetyki wiatrowej. Dlatego zdecydowałem o powołaniu Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej, które stanie się ważnym ośrodkiem szkoleniowym w sektorze MEW, oraz o budowie Centrum Offshore Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, które będzie niezbędnym zapleczem badawczo-edukacyjnym dla krajowego sektora energetyki wiatrowej na morzu. Obecnie, poza Uniwersytetem Morskim w Gdyni, żadna z jednostek badawczo-rozwojowych w kraju nie wykonuje kompleksowych, specjalistycznych prac badawczych i rozwojowych na potrzeby innowacyjnego przemysłu morskiego.

Warto wymienić także unikatowy w skali świata nasz ośrodek manewrowania modelami statków w Iławie, zajmujący się prowadzeniem kursów i szkoleń doskonalących umiejętności manewrowania statkami. Ośrodek ten prowadzony jest przez Fundację Bezpieczeństwa Żeglugi i Ochrony Środowiska utworzoną 30 lat temu wspólnie z Politechniką Gdańską.

Prowadzimy szeroką współpracę międzynarodową, obejmującą obok wymiany wykładowców oraz prowadzenia wspólnych projektów badawczych, także wymianę i współpracę studentów. Publikujemy w najlepszych periodykach naukowych. Organizujemy konferencje naukowe o zasięgu międzynarodowym. Obok tych elitarnych, uznanych już międzynarodowych konferencji naukowych, jak np. TransNav, nie sposób nie wspomnieć o całej gamie konferencji organizowanych cyklicznie przez studentów i studenckie koła naukowe.

Jesteśmy aktywnymi członkami International Association of Maritime Universities (IAMU). Mam zaszczyt być przewodniczącym Academic Affair Committee tej organizacji. Aktywnie włączamy się do prac Międzynarodowej Organizacji Morskiej IMO, agendy ONZ. Nasi eksperci uczestniczą w pracach legislacyjnych podkomitetów IMO, współtworząc międzynarodowe standardy.

Uniwersytet Morski w Gdyni jest jedną z największych akademickich uczelni morskich w Unii Europejskiej, kształcącą, co warto podkreślić, nieprzerwanie od 1920 r. oficerów floty handlowej oraz przyszłe kadry menedżerskie dla lądowego zaplecza gospodarki morskiej.

www.umg.edu.pl

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!