MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

REKLAMA


REKLAMA


Horyzont Europa jako Program Ramowy UE o budżecie ponad 95,5 mld euro stanowi szansę dla polskich uczelni na pozyskanie środków, które pozwolą na realizację przełomowych projektów badawczych czy innowacyjnych i przyczynią się do umiędzynarodowienia polskiej nauki. Konieczne jest jednak zachowanie przez uczelnię równości szans dla obu płci.

Przed aplikującymi postawiono wymaganie formalne, polegające na konieczności implementowania Planu Równości Płci (Gender Equality Plan). Już na etapie aplikowania uczelnia musi zadeklarować, że taki plan posiada; będzie on weryfikowany podczas audytu lub review. Aby pomóc uczelniom, 5 listopada Perspektywy organizują specjalne webinarium na ten temat.

Plan Równości Płci powinien składać się z określonych elementów oraz adresować wyszczególnione obszary związane z aspektami równości płci, jak również integrować mechanizmy antydyskryminacyjne i antyprzemocowe. Obowiązkowo powinien on obejmować:

  • dokument przyjęty przez władze instytucji i upubliczniony na jej stronie,
  • wyasygnowane zasoby ludzkie i materialne, które będą dedykowane do zajmowania się tematyką gender oraz implementacją Planu,
  • szkolenia i akcje uświadamiające dla całości kadry instytucji oraz

zbieranie i monitorowanie danych dotyczących całości personelu w podziale na płeć.

Pobierz .pdf

Mechanizm GEP ma przyczynić się do realnej zmiany jakościowej w jednostkach, dlatego obejmuje on m. in.: aspekty związane z godzeniem życia zawodowego z prywatnym, równowagą płci w procesie i ciałach decyzyjnych, na każdym szczeblu zarządczym czy integrowanie perspektywy płci w treści nauczania oraz prowadzone badania.

Cały proces powinien rozpocząć się właściwą diagnozą, która zdeterminuje cele oraz pozwoli na określenie działań i wskaźników. Plan wymaga także regularnego monitorowania i dobierania działań naprawczych.

Fundacja Edukacyjna Perspektywy od lat specjalizuje się we wspieraniu karier kobiet w obszarze nauki, technologii i innowacji, a także w przygotowywaniu instytucji i organizacji do wdrażania zmian systemowych mających na celu usunięcie przeszkód na drodze do pełnej równości i z zakresu gender mainstreaming. Perspektywy prowadzi badania i ekspertyzy z tym związane, a także publikuje raporty i opracowania zawierające rekomendacje w tym zakresie.

Wraz z ekspertami i ekspertkami zaangażowanymi we wdrażanie Gender Equality Plan na poziomie instytucji publicznych – akademickich i innowacyjnych w Polsce i za granicą – chcemy podzielić się z Państwem wiedzą w zakresie diagnozowania stanu wyjściowego, tworzenia i praktycznej implementacji Planu Równości Płci (Gender Equality Plan) w uczelniach.

Zapraszamy 5 listopada o godz. 12.00 na bezpłatne seminarium online poświęcone Planom Równości Płci, podczas którego zaprezentowane zostaną wymagania formalne oraz najlepsze praktyki w tym zakresie.

Kontakt i zgłoszenia: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Serdeczne zapraszamy!
Perspektywy

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!