MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


W kalendarzu Targów Kielce, EDUKACJA zajmuje ważne miejsce. Nie tylko z uwagi na szeroką ofertę wystawienniczą, obejmującą wszystkie dziedziny oświaty, ale również dzięki merytorycznemu zapleczu, w postaci wyjątkowo licznych seminariów, konferencji i spotkań.

Ubiegłoroczna edycja targów okazała się sukcesem. Wystawę odwiedziło 11 tys. osób. Zwiedzili ją między innymi członkowie Komisji Edukacji, Młodzieży, Kultury i Badań Naukowych (EDUC) oraz przedstawiciele Regionów partnerskich z Republiki Finlandii, Węgier, republiki Ukrainy i Federacji Rosyjskiej.

Ponadto w targach EDUKACJA uczestniczyła, znana z programu telewizyjnego, sędzia Anna Maria Wesołowska, która poprowadziła spotkanie z młodzieżą i kuratorami oświaty.

Nieodłącznymi elementami imprezy są profesjonalne wykłady i seminaria, poruszające kwestie dotyczące efektywnych metod nauczania, poprawy szkolnictwa oraz problematyki z zakresu wdrażania programów edukacyjnych.

Podczas tegorocznej edycji oprócz programu wykładów, ciekawym mocnym punktem wystawy będą organizowane przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty Ogólnopolskie Forum Dyrektorów, a także Forum Kuratorów, w którym biorą udział kuratorzy z całej Polski oraz Forum Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej z udziałem dyrektorów i nauczycieli przedszkoli.

Ranga Targów Edukacyjnych została potwierdzona przyznaniem tej wystawie Medalu Europejskiego, którym wyróżniane są wyroby i usługi, odpowiadające swoją wysoką jakością standardom europejskim. Zapraszamy do udziału w XVIII edycji Targów EDUKACJA.

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt