MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Jestem zwolennikiem kolekcjonowania małych sukcesów, realizowania strategii małych kroków, konsekwentnego podążania we właściwym kierunku - zaznacza prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

 • Gdybym wybierał ponownie studia, wybrałbym…
  geografię na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej – kierunek studiów, który ukończyłem, na uczelni, z którą związany jestem emocjonalnie od początku swojej kariery zawodowej.

 • Jako student byłem…
  ciekawy świata i żądny wiedzy, a przy tym bardzo aktywny w ich odkrywaniu. Od początku studiów działałem w Studenckim Kole Naukowym Geografów UMCS, w którym przez kilka lat pełniłem funkcję przewodniczącego.

 • Dzisiejszym studentom zazdroszczę…
  dużych możliwości rozwijania pasji i zainteresowań (w każdym wymiarze – naukowym, organizacyjnym, kulturalnym i sportowym), jakie dają im obecnie polskie uczelnie.

 • W funkcji rektora najtrudniejsze jest…
  ciągłe zderzanie się z niestabilnością przepisów – to w wymiarze zewnętrznym. Zaś na poziomie zarządczym – stałe przekonywanie ludzi do słuszności wprowadzanych zmian, wiążące się często z koniecznością zmiany sposobu ich myślenia o uniwersytecie.

 • Jako rektor najbardziej lubię…
  gdy podejmowane działania przyoszą wymierne efekty. Część z nich jest dostrzegalna w relatywnie krótkim czasie, na większość trzeba poczekać nieco dłużej. W tym drugim przypadku cieszą również symptomy słuszności podejmowanych decyzji.

 • Polskim szkołom wyższym najbardziej potrzeba…
  stabilności organizacyjnej i finansowej oraz jasności przepisów i transparentności wprowadzanych regulacji formalnoprawnych.

 • Uczelnia polska, którą najbardziej podziwiam, to…
  nie postrzegam w takich kategoriach żadnej polskiej uczelni i to nie dlatego, że nie zasługują na uznanie, ale dlatego, że staram się kierować uniwersytetem, uwzględniając jego specyfikę, czerpiąc dobre wzorce z indywidualnych rozwiązań wielu uczelni – polskich i zagranicznych.

 • Porażka, która nauczyła mnie w życiu najwięcej…
  staram się przy każdym życiowym potknięciu wyciągać naukę na przyszłość i nie popełniać tych samych błędów. Nie przypominam sobie jednak żadnej dramatycznej porażki, zarówno osobistej, jak i zawodowej, która wymagałaby ode mnie całkowitego przewartościowania mojego stosunku do ludzi i świata.

 • Mój największy dotychczasowy sukces to…
  jestem zwolennikiem kolekcjonowania małych sukcesów – realizowania strategii małych kroków, konsekwentnego podążania we właściwym kierunku. Na największe sukcesy ciągle czekam, ale nie z założonymi rękami…

 • Zadanie, z którym ostatnio nie mogłem sobie poradzić, to…
  nie przypominam sobie takiej sytuacji.

 • Pandemia nauczyła mnie…
  pokory w planowaniu, konieczności stałej weryfikacji wcześniejszych planów i zamierzeń, ale także przekonania, że wspólne działanie i praca zespołowa mają głęboki sens i przynoszą efekty.

 • Człowiek, który otworzył mi horyzonty, to…
  na różnych etapach mojego życiowego rozwoju miałem szczęście poznać ludzi, dzięki którym mogłem nieco inaczej spojrzeć na świat. W kontekście rozwoju naukowego taką osobą bez wątpienia był promotor doktoratu prof. Henryk Maruszczak – wybitny naukowiec, autorytet w zakresie badań paleogeograficznych i geomorfologicznych, a jednocześnie wspaniały człowiek.

 • Moja ukryta pasja to…
  nie ukrywam swoich pasji, a mam ich wiele, choć z realizacją części z nich miewam ostatnio kłopot ze względu na chroniczny brak wolnego czasu oraz przedłużającą się pandemię. Te najważniejsze pasje to podróże, zarówno krajowe, jak i do odleglejszych zakątków świata, a także sport – ostatnio ograniczający się głównie do kibicowania, choć w wolnych chwilach grywam rekreacyjnie w tenisa.

 • Moja dewiza życiowa…
  to otwartość na świat i drugiego człowieka, a także konsekwencja w działaniu. Staram się te zasady realizować w życiu prywatnym i zawodowym.

 • Ostatnio najbardziej mi się marzy…
  prywatnie – komfort zdrowia i dobrostanu dla siebie i najbliższych, w życiu zawodowym zaś – stabilność przepisów, jasność zasad, przewidywalność działań. Z resztą sobie poradzę…

 

https://www.umcs.pl/

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!