MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Więcej uczelni, w większej liczbie dyscyplin (subjects), z większą liczbą odnotowanych wskazań – tak można najkrócej określić polską obecność w tegorocznym THE World University Rankings by Subject.

Był on publikowany partiami, od 16 września (kiedy opublikowano wyniki w Life Sciences i kilku innych dyscyplinach) do 3 listopada (kiedy opublikowano wyniki w Arts & Humanities). Maraton ten był dla odbiorców denerwujący, ale warto było czekać, gdyż z każdą publikacją kolejne nasze uczelnie zyskiwały powody do satysfakcji!

W tegorocznym THE World University Rankings by Subject uwzględniono 23 polskie uczelnie – jest to znaczący wzrost, wobec 19 w ubiegłym roku. Byłoby ich więcej, gdyby z rankingu THE (zarówno „institutional”, jak i „by subject”) głupio nie odpadł w tym roku Uniwersytet Śląski w Katowicach – przygotowano tam dane, a potem… zapomniano przesłać je do Londynu. No cóż, raz jeszcze potwierdziło się, że niewysłane listy zazwyczaj nie dochodzą!

Nowe uczelnie w rankingu to: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (Clinical, pre-clinical & health; Engineering & technology, Life sciences, Physical sciences, Social sciences), Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej (Arts & humanities, Life sciences, Physical sciences, Social sciences), Politechnika Poznańska (Computer science, Engineering & technology, Physical sciences), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (Clinical, pre-clinical & health) i Politechnika Rzeszowska (Engineering & technology).

Zwiększyła się również liczba dyscyplin z obecnością Polaków – jest ich 11, a przed rokiem było 10, bo doszło prawo (Law), w którym dobrą pozycją zajął UW.

Cieszy, że o ile w ubiegłym roku w tabelach dyscyplin THE można było znaleźć łącznie 78 pozycji naszych uczelni – to w tym roku jest takich wskazań aż 89! A gdyby nie wpadka „wysyłkowa” UŚl., to byłoby ich zapewne 93…

W czym jesteśmy najsilniejsi

Najwyżej, bo w elitarnej grupie 126-150 oceniono Computer Science na UW. W grupie top-300 znalazły się też: na UW - Arts & Humanities, Law oraz Psychology; na UJ – Clinical and Health, na UWr. – Psychology.

Ciekawe wnioski dotyczące całości polskiego szkolnictwa wyższego przynosi analiza obecności w poszczególnych dyscyplinach. Najwięcej naszych uczelni, bo aż 16, znalazło się w Physical Sciences, co potwierdza, że ten obszar jest jedną z naszych naukowych silnych stron. Najwyżej odnotowany został UW, pozycja w grupie 301-400.

Kolejna nasza silna dyscyplina to Life Sciences, w której znalazło się 12 uczelni, najwyżej UW (401-500).

Po 11 uczelni znalazło się w trzech dyscyplinach: Computer Science – najwyżej UW (126-150), Social Sciences – najwyżej SWPS (401-500) oraz Engineering – najwyżej PG (601-800).

8 uczelni znalazło się w Arts & Humanities – najwyżej UW (201-250). W dyscyplinie tej odnotowaliśmy największy postęp. W porównaniu z ubiegłym rokiem awansowały: UW (grupa o 50 wyżej), UAM (100 wyżej), UJ (100 wyżej), UMK (100 wyżej). Wynik ubiegłoroczny utrzymały: UG, UŁ i UWr. Po raz pierwszy pojawił się w tej dyscyplinie UMCS.

Przybyło też uczelni w Psychology – jest ich już 6, najwyżej UW (201-250). Również 6 uczelni znalazło się w Business and Economics, wszystkie na tym samym poziomie (600+).

Kolejna nasza silna dyscyplina to Clinical and Health – jest tu już 5 uczelni medycznych, najwyżej UJ (251-300).

Krajobraz ten uzupełniają „rodzynki”: w Education są 3 uczelnie, najwyżej UAM i UJ (obie 301-400), a w Law tylko jedna - UW (201+).

Trudno nie zgodzić się, że zestawienie powyższe, choć z oczywistych powodów uproszczone,  odzwierciedla jednak dosyć wiernie krajobraz polskiego szkolnictwa wyższego 2021.

Należy zwrócić uwagę, że tegoroczny THE World University Rankings by Subject opublikowany został z datą 2022, gdyż taką wyprzedzającą numerację stosuje jego wydawca, czyli firma Times Higher Education (pełna nazwa: THE World Universities Insights Limited) z siedzibą w Londynie. W analizach rankingowych Perspektyw stosujemy konsekwentnie rok publikacji – aby ujednolicić sposób podawania wyników różnych rankingów.

Nasz komentarz

Tegoroczny sukces w THE by subject jest szczególny, gdyż jest to ranking, z punktu widzenia polskich uczelni, trudny, jako, że wymaga precyzyjnego raportowania danych uczelni w sytuacji niekompatybilności pojęć dotyczących tak podstawowych wielkości, jak na przykład liczba Academic staff… Czyli, można wyciągnąć wniosek, że ponad dwuletnia praca w ramach International Visibility Project (IntVP) i nasze rekomendacje dały rezultaty.

Dodatkową płaszczyzną oceny wpływu IntVP na wyniki rankingowe polskich uczelni może też być porównanie tegorocznych osiągnięć w odniesieniu do sytuacji sprzed trzech lat, kiedy startowaliśmy z tym projektem.

Otóż w opublikowanym w 2018 roku rankingu THE by subject znalazło się łącznie 14 polskich uczelni (w tym UŚl.) – obecnie jest ich 23; w 10 dyscyplinach; zanotowały one łącznie 54 wskazania – obecnie jest ich 89 (bez UŚl.). Sukces jest tym większy, że w ciągu tych trzech lat nastąpiła niewielka zmiana w liczbie uczelni publikowanych w poszczególnych dyscyplinach. Czyli, że polskie uczelnie potrafiły skutecznie wcisnąć się w szeregi naszych rankingowych rywali!

Waldemar Siwiński

 

Strona THE by subject: https://www.timeshighereducation.com

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!