MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Misją Nagrody Środowiskowej Gwiazdy Umiędzynarodowienia, przyznawanej po raz piąty, jest wyłonienie, nagrodzenie oraz promocja osób mających wybitne osiągnięcia w umiędzynarodowieniu polskich szkół wyższych.

Nagroda promuje osoby, które w najpełniejszy możliwy sposób ucieleśniają pewne ważne wartości. To istotne wyróżnienie dla środowiska, ponieważ praca wkładana w umiędzynarodowienie uczelni jest często niedostrzegana, a przecież ma kluczową wartość – podkreśla dr Bianka Siwińska, dyrektor zarządzająca Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, członek Kapituły Nagrody.

Gwiazdy Umiędzynarodowienia to wyróżnienie dla ludzi, którzy zajmują się umiędzynarodowieniem „praktycznie” – np. w działach rekrutacji i marketingu oraz wyróżniających się nauczycieli akademickich, a także wybitnych badaczy umiędzynarodowienia. Jest przyznawana w następujących kategoriach: Management Star – Gwiazda Zarządzania; Research Star – Gwiazda Badań; Public Diplomacy Star – Gwiazda Dyplomacji; Rising Star – Wschodząca Gwiazda; Marketing Star – Gwiazda Marketingu; Teaching Star – Gwiazda Nauczania. Tradycyjnie przyznawana jest również nagroda Wybitna Gwiazda – Distinguished Star, którą wyróżniane są osoby szczególnie zasłużone dla umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego i nauki.

Nagroda przyznawana jest przez Kapitułę składającą się z reprezentantów polskich instytucji i organizacji zaangażowanych w rozwój umiędzynarodowienia, pod honorowym patronatem przewodniczącego KRASP prof. dr hab. inż. Arkadiusza Mężyka.

Kandydatów do Nagrody Gwiazdy Umiędzynarodowienia można zgłaszać do 17 grudnia br.

Wręczenie nagród w konkursach INTERSTUDENT 2022 i Gwiazdy Umiędzynarodowienia 2022 odbędzie się 27 stycznia 2022 podczas gali w ramach konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2022”, która odbędzie się w dniach 27-28 stycznia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

http://gwiazdyinternacjonalizacji.pl/

 

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt