MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Dr hab. Halina Brdulak, prof. SGH została wybrana na przewodniczącą Rady Klimatycznej, powołanej 23 października 2021 roku, przy UN Global Compact Network Poland.

Dr hab. Halina Brdulak jest profesorem w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego Kolegium Gospodarki Światowej, przewodniczącą Komisji Rektorskiej ds. społecznej odpowiedzialności SGH, ekspertką UN Global Compact w zakresie odpowiedzialnego transportu i zrównoważonych miast.

Rada stanowi ciało doradcze i merytoryczne, dostarczające ekspertyz w ramach programów prowadzonych w UN Global Compact Network Poland. Jest ona również źródłem sprawdzonej wiedzy naukowej, opierając się na znakomitym autorytecie w świecie nauki jej członkiń i członków.

Członkiem Rady została również prof. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prorektor ds. nauki SGH.

Źródło: https://gazeta.sgh.waw.pl

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt