MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego jest unijną agencją, której zadaniem jest wdrażanie przepisów dotyczących regulowania i nadzorowania działalności sektora bankowego we wszystkich krajach UE.

Celem agencji jest stworzenie skutecznego, przejrzystego i stabilnego jednolitego rynku produktów bankowych w UE, ochrona interesu publicznego przez przyczynianie się do zapewniania w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej stabilności i efektywności unijnego systemu finansowego. Zarząd dopilnowuje, by agencja realizowała swoje kompetencje i swój program prac. Kadencja członka Zarządu EBA trwa 2,5 roku.

Pierwsza siedziba EBA mieściła się w Londynie. W związku z opuszczeniem przez Wielką Brytanię UE pozostałe 27 państw członkowskich wybrało w 2017 r. jako jego nową siedzibę Paryż.

Kamil Liberadzki jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych, profesorem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie z Katedry Badań nad Infrastrukturą i Mobilnością. Absolwent SGH i Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Źródło: https://gazeta.sgh.waw.pl

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt