MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Program Stypendiów Pomostowych został zainicjowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w 2002 roku. Ułatwia on uzdolnionej młodzieży ze wsi i małych miejscowości, pochodzącej z rodzin o niewysokich dochodach, podjęcie decyzji o kontynuowaniu nauki na wyższych uczelniach poprzez stworzenie możliwości uzyskania stypendium na I rok studiów.

Program jest adresowany do maturzystów, którzy zostali przyjęci na I rok dziennych studiów magisterskich, pochodzących ze wsi i małych miast do 20 tysięcy mieszkańców. O stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie mogą się ubiegać maturzyści z rodzin o niewysokich dochodach, osiągający bardzo dobre wyniki w nauce.

Program Stypendium Pomostowych to największy pozarządowy system stypendialny dla studentów w Polsce, w ramach którego można się ubiegać o 6 różnych stypendiów i staży.

Poza stypendiami na I rok studiów, stypendyści pomostowi, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce mają szansę ubiegać się o stypendia naukowe i staże na kolejnych latach studiów:

  • stypendia na II rok studiów – w ramach konkursu „Prymus” na najwyższą średnią po pierwszym roku;
  • stypendia na trzeci i czwarty rok studiów – stypendia korporacyjne; obok konkursów dla studentów kierunków ekonomicznych, menedżerskich i technicznych, od dwóch lat organizowany jest konkurs dla kierunków humanistycznych o stypendium im. Prof. Bronisława Geremka,
  • stypendia w ramach programu „Studiuj za Granicą” dla stypendystów, którzy uczestniczą w programie wymiany studentów Erasmus w macierzystej uczelni;
  • stypendia doktoranckie
  • wakacyjne staże w renomowanych firmach amerykańskich realizowane we współpracy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności z Ambasadą Stanów Zjednoczonych w Warszawie.

Oferta Programu, to także:

  • stypendia językowe w postaci rocznego kursu językowego zakończonego egzaminem
  • warsztaty przygotowujące stypendystów do uczestnictwa w rynku pracy, obejmujące: treningi komunikacji i asertywności, techniki zarządzania projektami, radzenie sobie ze stresem czy umiejętności prezentacji i autoprezentacji.

Na realizację jedenastu edycji przeznaczono prawie 71 mln zł. Przyznano łącznie 16 000 stypendiów. Stypendium na I rok nauki na dziennych studiach magisterskich otrzymało prawie 12 000 absolwentów szkół średnich, w tym 790 w trwającej obecnie, XI edycji. Stypendyści Programu studiują na 130 uczelniach w całej Polsce.

Szczegółowe informacje na temat Programu Stypendiów Pomostowych można znaleźć na stronie Programu www.stypendia-pomostowe.pl oraz na stronie Programu Stażowego www.paii.pl.

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt